Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“Cranendonck coronahaard: waarom torent de gemeente zo hoog boven buurgemeenten uit?” kopt het Eindhovens Dagblad. Het waarom zal wel een combinatie van factoren zijn -de lang verwachte opening van het gemeenschapshuis , carnaval, wintersporters- maar feit is dat de gemeente Cranendonck een veelvoud van het aantal slachtoffers heeft in vergelijking met de omringende gemeentes.

 

De hechte gemeenschap van het tussen België en Limburg gelegen Brabantse dorp heeft een flinke klap gehad. De impact van de crisis is sociaal-emotioneel heel groot. Economisch zijn er allerlei overheidsmaatregelen, om de sociaal-emotionele aspecten te verwerken is er actie nodig.

 

Vanuit diverse organisaties binnen het sociaal domein (Welzijnsinstelling Cordaad, de gemeentelijke sociaal makelaars) krijgen we de vraag om te ondersteunen in verwerking van hetgeen Cranendonck is overkomen. Artsen onderschrijven de behoefte en willen graag meewerken aan het project. Er heerst veel angst bij mensen van 75 jaar en ouder , met name bij de mensen die als jong kind de oorlog hebben meegemaakt. Eenzaamheid onder deze doelgroep was al een groot probleem maar met komst van het Covid 19 virus is dit nog een groter probleem geworden.

 

Cranendonck heeft veel geïnvesteerd in community art. Sociale en culturele partners zoeken elkaar onder begeleiding van KunstLoc (provinciale uitvoeringsorganisatie in Noord-Brabant) op om maatschappelijke problematieken aan te pakken. •

 

Het samenwerkingsverband CAC (onderdeel van het netwerk SGC) ontwikkelt een meerjarenprogramma, de werkgroepen diverse projecten/initiatieven waar kunst wordt ingezet bij maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid.

 

De bestaande/gerealiseerde initiatieven willen we daarom doorontwikkelen met het project Corona Monologen. Onder die vlag denken we de eenzamen zelf te kunnen bereiken, en met name de doelgroep 75 jaar en ouder die niet beeld zijn en ze door middel van lotgenotengroepen op basis van hun behoefte ondersteuning te kunnen bieden. Dit project is gericht op het verminderen en voorkomen van sociale en emotionele eenzaamheid en heeft een culturele instreek.

 

De “werkgroep” CAC is niet alleen de bedenker van het project maar heeft ervaring met het opzetten van dergelijke initiatieven, richt zich op maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid en het bereiken van de doelgroep eenzamen zelf en met name in de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder.

 

Het project is niet alleen een doorontwikkeling van het bestaande initiatief CAC maar ook voor de andere werkgroepen binnen het netwerk SGC. Samen kunnen we de doelgroep ondersteunen in de verschillende lotgenotengroepen op basis van hun behoefte en dragen we bij aan ieders eigen doel en het doel van het netwerk/alliantie SGC.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website