Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons Raadhuis is een succesvol activiteiten- en ontmoetingscentrum voor ouderen dat sinds maart 2016 bestaat. Uit het steeds maar stijgend aantal unieke deelnemers (in 2019 ruim 250) blijkt dat Ons Raadhuis met haar aanpak in staat is de groep zelfstandig wonende kwetsbare ouderen van 75+ aan zich te binden.

Uit een onderzoek uit 2017 door twee studenten Toegepaste Gerontologie naar de betekenis van Ons Raadhuis wordt duidelijk dat het concept aansluit op de wensen van deze doelgroep.

De ontvangst is gastvrij en persoonlijk. Mensen worden na toestemming hiervoor bij hun voornaam genoemd en waarderen dat zeer. Worden daarmee weer een individu en niet een van de vele oude personen. De inrichting van het centrum is modern, sfeervol en vrolijk en doet op geen enkele manier denken aan een instelling of gemeentelijke voorziening. Mensen waarderen het dat ze er leeftijdsgenoten en ervaringsgenoten kunnen ontmoeten, aan veel verschillende activiteiten mee kunnen doen die bij eigen interesses aansluiten en dat hun inbreng wordt gevraagd en gewaardeerd. . En ze stellen het op prijs dat ze worden uitgenodigd om nieuwe dingen uit te proberen. Deelname aan Ons Raadhuis heeft volgens de ouderen een positief effect op hun bewegingspatroon en op hun geestelijk welbevinden. De deelname aan activiteiten is vrijblijvend. Het mag wel maar het hoeft niet. En als je een keer niet meedoet, kost het niets. Door het werken met zo veel mogelijk vrijwillige docenten kan de prijs laag gehouden worden. Ons Raadhuis levert ook een positieve bijdrage aan de mentale gezondheid van de deelnemers. Mensen zeggen dat ze in Ons Raadhuis altijd terecht kunnen. Dat ze zich er veilig voelen. Dat er is altijd iemand is die ze opvangt of naar ze luistert. Belangstelling voor ze heeft. En dat de medewerker ruimte maakt voor een een-op-een gesprek wanneer daar behoefte aan is.

Uit het afstudeer-onderzoek van AIO A. Pepplinkhuizen aan de Radboud Universiteit in 2018 bleek dat deelname aan Ons Raadhuis volgens zorgprofessionals een positief effect heeft op geestelijk en/of lichamelijk welbevinden, het op-, of uitbouwen van een sociaal netwerk en het tegengaan van vereenzaming.

 

Het vrijwillige bestuur van Ons Raadhuis zoekt sinds haar oprichting naar middelen voor een duurzaam bestaan. De financiële basis is echter nog te veel gebaseerd op uiteenlopende ad hoc financieringsactiviteiten die weinig zekerheid bieden voor de toekomst. En veel tijd en energie van het bestuur en medewerkers vragen.

Met het project ‘Borging Ons Raadhuis’ willen we de basis verbreden met een crowdfunding-actie en het betrekken van ondernemers en particulieren. Om zo tot een meer zekerde en stevigere financiële basis te komen. Zodat deelnemers er op kunnen rekenen dat Ons Raadhuis er voor hen is niet alleen op de korte, maar ook op middellange termijn.

 

Verder willen we met het project ‘Borging Ons Raadhuis’ het activiteiten programma optimaliseren. We willen de deelnemers zekerheid bieden dat de projecten die zeer succesvol eenzaamheid bleken te bestrijden, doorlopen.

Daarnaast willen deelnemers, medewerkers en vrijwilligers dat er thuis-varianten van activiteiten worden ontwikkeld voor mensen die een periode niet kunnen komen. Zodat zij bij een ziekte-episode (een nieuwe knie of heup, een incident als infarct of val waarvan ze moeten herstellen, kanker) of nu bij Corona, bezig kunnen blijven en het gevoel hebben nog steeds bij Ons Raadhuis te horen.

Voor de ouderen die op een bepaald moment niet meer kunnen komen door toegenomen beperkingen willen we de samenwerking met lokale organisaties op het gebied van mantelzorg en vrijwillige thuiszorg standaard onderdeel maken van de aanpak in Ons Raadhuis.

 

We willen met het project ‘Borging Ons Raadhuis’ ruimte creëren om regionaal en landelijk nog meer bekendheid te geven aan Ons Raadhuis als succesvol initiatief voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Verder willen we toetsen of onze communicatie-strategie kan worden verbeterd en over de gehele breedte voldoet aan de AVG.

Ook willen we in het project ‘Borging Ons Raadhuis’ de ruimte creëren om Ons Raadhuis aan te melden bij de databank ‘Effectieve sociale interventies’.

 

We hopen dat we de gelegenheid krijgen onze deelnemers zekerheid te bieden op middellange termijn over het voortbestaan van Ons Raadhuis als activerende, warme en veilige plek.

Als ’Ons’ Raadhuis.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website