Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De maatregelen die in maart 2020 werden genomen rondom de coronacrisis hadden grote gevolgen voor ouderen. Ouderen werd geadviseerd om vooral binnen te blijven, ze voelden zich niet veilig en werden bang, ze ontvingen minder tot geen bezoek en activiteiten werden stopgezet. De kans op problemen rondom eenzaamheid namen vooral binnen deze groep toe. In Roermond is de Belbrigade ontstaan, bedoeld om deze (nieuwe) eenzaamheid bij ouderen weg te nemen.

 

Hoe werkt de Belbrigade?

Ouderen en vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website of telefonisch. In een vroeg stadium is samenwerking gezocht met Wel.kom, de welzijnsinstelling werkzaam binnen de gemeente Roermond. Omdat veel ouderen moeite hebben met aanmelding via een website is ook de mogelijkheid om te bellen gecreëerd. Het telefoonnummer van Wel.kom is daarvoor beschikbaar gesteld. De aanmeldingen die bij Wel.kom binnenkomen worden doorgegeven aan de Belbrigade, via de website van de Belbrigade.

 

De ouderen die zich aangemeld hebben, worden door de 3 initiatiefnemers/coördinatoren gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze vrijwilliger gaat de oudere bellen en maakt afspraken over de frequentie van het contact. Door de telefoon te pakken en met die oudere te praten, even de gedachten te verzetten, even de zorgen weg te nemen of praktische zaken te bespreken of gewoon te kletsen over het mooie weer, neemt de vrijwilliger een klein stukje van de eenzaamheid weg. Maar ook wordt er een “ander gesprek” gevoerd; de vrijwilliger brengt nieuwe onderwerpen en/of nieuwe zienswijzen ter sprake.

 

De intensiviteit van dit vrijwilligersinitiatief maakt dat het in de huidige vorm niet toekomstbestendig is. De tijdsinvestering is dusdanig groot dat de uitvoering in de knel komt en verloren dreigt te gaan.

 

Door het project stapsgewijs en zorgvuldig te integreren binnen de welzijnsinstelling Wel.kom ontstaat er niet alleen borging van het initiatief maar ook verder professionalisering (scholing, begeleiding e.d.), doorontwikkeling en verbinding met andere projecten. Er ontstaat inhoudelijke synergie wat de effectiviteit ten goede komt.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website