Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Senioren maken niet gemakkelijk een expliciete hulpvraag kenbaar, maar hebben er wel behoefte aan om van betekenis te zijn voor anderen en hun tijd en expertise in te zetten voor anderen. De Bel Me! Bingo voorziet in deze behoefte. Namelijk door senioren laagdrempelig in de gelegenheid te stellen om coronaproof contact te hebben met andere senioren en zo van betekenis te zijn. Het leveren van een waardevolle bijdrage en het ontmoeten van anderen helpt hen om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

 

De Bel Me! Bingo is begin april 2020 opgestart als samenwerkingsactiviteit tussen FocusCura en KBO-PCOB. FocusCura heeft het systeem van de online bingo ontwikkeld en organiseert de online bingo. Vrijwilligers van KBO-PCOB bellen de deelnemers aan de bingo die hebben gewonnen of die hebben aangegeven graag telefonisch contact te willen. Deze actieve rol past de senioren van KBO-PCOB en sluit goed aan bij hun eigen behoefte om van betekenis te zijn voor een ander en aangesloten te zijn bij een netwerk. Bij de start van de samenwerking hebben zich direct enkele honderden senioren aangemeld om als ‘Bel Me! vrijwilliger’ deelnemers aan de bingo te bellen. Velen van hen gaven daarbij aan er behoefte aan te hebben om zich nuttig te maken in het contact met anderen.

In april vond de online bingo iedere werkdag plaats. Vanaf mei is er wekelijks een uitzending. Gemiddeld nemen er zo’n 1500 senioren per week aan deel en worden zo’n 120 deelnemers per week gebeld. Op 23 april en op 28 april zijn er speciale acties geweest waarmee in plaats van 1000 deelnemers per uitzending 5000 deelnemers werden bereikt. Op een van deze dagen is er bijvoorbeeld een speciale bingo georganiseerd voor de Surinaamse achterban van NOOM. De wekelijkse online bingo is voor iedereen toegankelijk. Deelnemers komen uit alle regio’s van Nederland. De deelnemers waarderen het dat zij gebeld kunnen worden en hun verhaal kwijt kunnen bij andere senioren. De deelnemers aan de online bingo vormen in dit project de secundaire doelgroep.

De positieve ervaringen in de afgelopen periode stimuleren om de Bel Me! Bingo uit te breiden en verankeren.

 

Versterking en verankering worden gerealiseerd door de online bingo lokaal te verankeren.

KBO-PCOB is een vereniging met zo’n kwart miljoen leden en 800 lokale afdelingen en kent een groot netwerk aan actieve senioren die diverse vrijwilligersactiviteiten uitvoeren. De lokale afdelingen functioneren autonoom op basis van vrijwilligersinzet. Zij organiseren allerlei sociale activiteiten, zoals lezingen, beweegactiviteiten, creatieve activiteiten, spelactiviteiten als bingo en kaarten, en meer. Al deze activiteiten worden opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers. Daarnaast zijn lokaal allerlei vrijwilligers actief in de rol van dienstverlener (belastinghulp, ouderenadviseur, veiligheidsvoorlichter, etc.) of belangenbehartiger.

Door de Covid19-maatregelen hebben veel afdelingen de activiteiten waarbij mensen samenkomen voorlopig uitgesteld. Senioren missen het om contact met elkaar te hebben en om zinvol bezig te kunnen zijn.

Door lokale vrijwilligers te stimuleren en te faciliteren bij het lokaal promoten van de online bingo, onder andere door het benutten van hun netwerk (verzorgingshuizen, welzijnsorganisaties, kerken, etc.), wordt hen een alternatief geboden waarmee zij zich betekenisvol in kunnen zetten. Tegelijkertijd vindt verankering van de online bingo plaats en realiseren we wekelijkse ontmoetingsmomenten tussen ‘Bel Me! vrijwilligers’ en deelnemers aan de bingo. De samenwerking met NOOM bestaat eveneens uit het lokaal promoten van de online bingo, en dan specifiek onder migrantengroepen.

 

De Bel Me! Bingo sluit aan op enkele werkzame elementen van eenzaamheidsinterventies, zoals genoemd in het artikel van Bouwman en Van Tilburg, te weten: ‘ontmoeten’ en ‘betekenisvolle rol’. Men kan sociale contacten aangaan en men heeft vooral de behoefte om zich betekenisvol in te zetten voor anderen en heeft hiermee het gevoel deel te zijn van een groter geheel. In een evaluatie onder de huidige ‘Bel Me! vrijwilligers’ is dit ook gebleken: men vindt de vrijwilligersactiviteit zeer waardevol.

 

Ouderen kunnen via www.denationalethuisbingo.nl vanuit hun huis gratis bingo spelen. Na afloop worden ze getrakteerd op een persoonlijk telefoontje. Na iedere bingosessie zitten zo’n 150 vrijwilligers van seniorenorganisatie KBO-PCOB klaar om deelnemers die dit willen, na te bellen. Op deze manier zorgt de bingo niet alleen voor een prettige afleiding, maar kunnen de ouderen ook rekenen op een gezellig praatje. Het grootste cadeau is dus het menselijke contact, dat naar aanleiding van de bingo ontstaat. Voor de ‘Bel me! Vrijwilligers’ is dit een coronaproof manier om zich zinvol in te zetten voor anderen. Iets dat direct aansloeg getuige het grote aantal vrijwilligers dat zich aanmeldde.

De projectactiviteiten richten zich op het betrekken van lokale vrijwilligers bij dit initiatief zodat dit lokaal verder gebracht kan worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website