Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement is een speerpunt van de gemeente Arnhem. Daarvoor wordt ingezet op verschillende initiatieven, waaronder de methode van de WijkMakers. Het doel van dit project is om te komen tot een integrale en wijkgerichte aanpak ter vermindering van eenzaamheid met behulp van de methode van de WijkMakers. Het streven is om te komen tot een generieke methode, die als inspiratie en leidraad kan dienen én open genoeg is voor het ontwikkelen van een passende eenzaamheidspak in de andere wijken van de stad. Een aanpak die aansluit bij de karakteristieken van de betreffende wijk en waarin Leidende Coalities zich inzetten tegen eenzaamheid. Het vormen van Leidende Coalities (een samenwerking van belangrijke sleutelpersonen, initiatieven en organisaties) is onderdeel van de aanpak.

 

De gemeente Arnhem zet in dit project in op drie uitvoeringslocaties: de Wijkmakers-methode wordt

doorontwikkeld in de Malburgse wijken ’t Duifje en Immerloo en uitgebreid naar de wijk Elderveld. Bij de doorontwikkeling van de aanpak richten de WijkMakers zich enerzijds op het versterken en verduurzamen van de twee Leidende Coalities en anderzijds op het opstellen van een handboek waarin de generieke methode kan worden afgestemd op een specifieke wijk. In Elderveld wordt de methode toegepast in een nieuwe context.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website