Projectomschrijving

Het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement is een speerpunt van de gemeente Arnhem. Dit project is gericht op de doorontwikkeling en uitbreiding van de methode WijkMakers. De methode is een integrale, wijkgerichte aanpak met als doel het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

We richten ons op de buurten Immerloo en 't Duifje (onderdeel van stadsdeel Malburgen) en de wijk Elderveld. De WijkMakers onderzoeken deze gebieden en brengen de belangrijkste sleutelpersonen, initiatieven en organisaties bij elkaar. Gezamenlijk vormen zij zogenaamde Leidende Coalities. Het resultaat is een blijvende samenwerking gericht op eenzaamheid in de wijk.

Tegelijkertijd streven de WijkMakers naar het ontwikkelen van een generieke methode/aanpak. Deze aanpak kan een leidraad vormen die voldoende open is voor een passende eenzaamheidsaanpak in andere wijken van de stad. Van belang is dat de aanpak altijd goed aansluit bij de karakteristieken van de betreffende wijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website