Projectomschrijving

In het Adoptieproject: Jong adopteert Oud worden jonge en oude generaties met elkaar in contact gebracht. Kinderen van groep 7 en 8 krijgen op school voorlichting over dementie. Vervolgens gaan de kinderen in kleine groepjes op bezoek bij ouderen met dementie in een zorginstelling. Het doel van het Adoptieproject is om het sociaal isolement van mensen met dementie te doorbreken, het taboe rondom dementie te doorbreken, en kinderen de wereld van de medemens met dementie beter te leren begrijpen.

In het huidige project gaan we het Adoptieproject evalueren, doorontwikkelen en ‘coronaproof’ maken. Daarnaast worden nieuwe voorlichters binnen Alzheimer Nederland geworven, die in hun eigen regio’s nieuwe koppelingen tussen school en zorginstelling gaan leggen (landelijke uitbreiding), en tot slot zal wetenschappelijk worden onderzocht in hoeverre het Adoptieproject het welbevinden van de persoon met dementie bevordert en de kennis van kinderen over de medemens met dementie vergroot.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website