Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Aanpassen/doorontwikkelen interventie GoldenSports voor doelgroep 75+

 

Door de vergrijzing zijn er steeds meer oudere mensen zowel in absolute als relatieve zin. Daarbij worden ouderen steeds ouder. Met name het aantal 80-jarigen neemt de komende jaren sterk toe. Eenzaamheid onder 75+ neemt ook steeds meer toe. Door de Corona Tijd waarin veel activiteiten (binnen) gestopt zijn en 75+ meer in huis blijven is de eenzaamheid nog meer toegenomen.

Met het project aanpassen GoldenSports voor 75+ richt GoldenSports zich specifiek op deelnemers ouder dan 75 jaar. Uit het onderzoek van het Mulier Instituut in 2019 blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de huidige deelnemers 74 jaar is. Het percentage deelnemers ouder dan 75 ligt gemiddeld rond de 20%. Met GoldenSports 75+ willen we op 2 locaties onderzoeken hoe we 75+ groep beter kunnen bereiken en betrekken en welke aanpassingen/doorontwikkelingen er nodig zijn in de aanpak GoldenSports.

Het aantal eenzame 75+ is voor de beide gemeenten niet bekend, maar het is aannemelijk dat het rond het landelijke gemiddelde van > 50% ligt. De verwachting is dat het aantal 75+ komende 30 jaar verdubbelt. Zowel in de gemeente Renkum als in de gemeente Velsen is er behoefte om meer te kunnen betekenen voor de eenzame 75+. Uit gesprekken met de doelgroep blijkt dat er behoefte aan bewegingsactiviteiten is. In de Corona tijd is dit nog sterker geworden. Buiten bewegen blijkt veiliger te zijn dan binnen bewegen.

We kiezen voor twee verschillende gemeenten om het pilotproject uit te voeren. Velsen heeft 68.000 inwoners en veel inwoners met een lage economische status. Renkum is een kleinere gemeente, rond 30.000 inwoners, buiten de Randstad en in het Oosten van het land.

 

Doel

Het doel van het project betreft het doorontwikkelen/aanpassen van de interventie Goldensports voor de specifieke doelgroep 75+.

GoldenSports is een aanpak die werkt en ouderen sociaal en fysiek in beweging brengt.

De doelgroep op beide pilot locaties heeft aangeven dat er behoefte is elkaar te ontmoeten en samen activiteiten doen, GoldenSports kan hier goed bij aansluiten.

Na uitvoering van de 2 pilots is er:

Inzicht in de werving en betrekken van de doelgroep 75+;

Inzicht in de behoefte en wensen van de doelgroep 75+;

Inzicht in de uitvoering van de activiteiten voor de doelgroep 75+ (locatie, vorm enz.);

Inzicht in de behoefte van de trainers/begeleiders van de activiteiten voor de doelgroep (75+).

Inzicht in lokale netwerk van betrokken organisaties en taken en rollen van deze organisaties.

 

Activiteiten

Op locaties Renkum en Velsen gaan we het volgende uitvoeren.

Samenstellen van een projectgroep (gemeente, welzijn, sport, eerstelijnszorg, doelgroep). Onderwerpen: kennismaken, herkennen van eenzaamheid, waar zitten 75+, waar hebben ze behoefte aan, wat is er al, hoe werven we 75+ voor GoldenSports

Uitvoeren van training GoldenSports

Focusgroep met 6-8 leden in Velsen en Renkum over eenzaamheid, ontmoeten en bewegen

Hoe pakken we dit aan?

Voorbereiden van een Goldensports locatie in Renkum en Velsen. Buiten ruimte met kantine zoeken

Promotiefilmpje en foto’s maken speciaal voor 75+. Onderwerp: hoe GoldenSports helpt bij het vergroten van contacten.

Opstellen wervingsplan voor bereiken doelgroep in Renkum en Velsen voor activiteiten 75+ (waaronder GoldenSports).

Uitvoeren wervingsplan en starten GoldenSports.

Na een half jaar evalueren: bijeenkomst projectgroepen organiseren, geleerde lessen vastleggen, wat werkt wel en wat werkt niet, tevredenheidsonderzoek deelnemers uitvoeren.

Procesevaluatie uitvoeren op beide locaties plus rapportage.

Aanpassen van de interventie voor de doelgroep 75+ (op onderdelen als werving, doorverwijzing, activiteiten enz.).

Aanpassen Handboek GoldenSports.

 

GoldenSports

GoldenSports is in 2014 ontwikkeld in Amsterdam door Leonie Everts en Reinier van Dantzig. Ze zagen al in 2014 een toename van eenzaamheid bij ouderen en constateerden dat er weinig bewegingsactiviteiten in de buitenlucht bestonden voor deze leeftijdsgroep.

GoldenSports is een erkende interventie (Theoretisch Goed onderbouwd) en opgenomen in de databank van Movisie (thema ouderen en eenzaamheid) en in de database sport en beweeginterventies van KennisCentrum Sport en Bewegen. Het Mulier instituut heeft in 2019 een effectonderzoek uitgevoerd onder deelnemers en vrijwilligers naar de sociale en fysieke impact. Hieruit kwam naar voren dat 79% van de deelnemers nieuwe buurtgenoten ontmoet en 80 % elkaar buiten de training ook ontmoet. 83% komt vaker door het samen te doen. V

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website