Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor deze VIMP hebben we drie doelen geformuleerd:

1. Voorbereiden van de start van SamenOud in 2017 op minstens twee nieuwe locaties.

2. Ontwikkelen van de ‘Ambassadeurstraining voor geïntegreerde ouderenzorg’ die ouderen opleidt de start van geïntegreerde ouderenzorg voor te bereiden.

3. Het reviseren en actualiseren van de website www.samenoud.nl.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tijdens de (verlengde) projectperiode hebben we:

- De start van SamenOud op twee locaties voorbereid en de teams en stuurgroepen de eerste periode na de start kunnen ondersteunen. Ook verdubbelde het aantal deelnemende huisartsen en deelnemende ouderen in de gemeente Emmen.

- Samen met de Drentse aanbieders van zorg en welzijn een plan van aanpak ontwikkeld voor de realisatie van geïntegreerde ouderenzorg, gebaseerd op de kenmerken van SamenOud.

- Samen met ouderen de ‘Ambassadeurstraining Integrale zorg voor verspreiding en implementatie van integrale zorg voor ouderen’ kunnen ontwikkelen, realiseren, evalueren en borgen.

- Een geheel nieuwe website, met bijbehorende nieuwsbrief, ontwikkeld en gelanceerd met als doel de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen jaren te borgen, en ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde ouderenzorg te delen.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze VIMP is gelinkt aan het NPO transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO): Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte samenhangende proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen (Dossiernummer 31401001). SamenOud is het nieuwe persoonsgerichte en integrale zorgmodel dat ontwikkeld en gerealiseerd werd in Zuidoost Groningen tijdens het NPO transitie-experiment. Onderzoek na 12-maanden SamenOud laat zien dat het welbevinden, de zelfredzaamheid en eigen regie van ouderen, en de ervaren kwaliteit van zorg zijn toegenomen. De kosten zijn gelijk gebleven en het model biedt (nog) geen voordelen qua kosteneffectiviteit. Op dit moment wordt SamenOud gerealiseerd in Oost Groningen en Zuidoost Drenthe voor ±2900 thuiswonende. Doel voor 2016 is het aantal deelnemende ouderen uit te breiden naar ±4300 ouderen.

 

Deze VIMP-aanvraag heeft tot doel SamenOud (als geheel) verder te verspreiden en te implementeren in de provincies Drenthe en Groningen.

Voor deze VIMP hebben we drie doelen geformuleerd:

1) Voorbereiden van de start van SamenOud in 2017 op (minimaal) twee, voor SamenOud nieuwe, locaties (gemeente of woonplaats) in de provincies Drenthe en Groningen;

2) Ontwikkelen en testen (met minimaal 3 deelnemers) van een ‘Training voor Ambassadeurs van SamenOud’ die beleidsmedewerkers (of medewerkers met een vergelijkbare functie) opleidt om de start van SamenOud op nieuwe locaties voor te bereiden;

3) Het reviseren en actualiseren van de website www.SamenOud.nl zodanig dat elke locatie (momenteel twee) een eigen ‘pagina’ op de website ter beschikking heeft c.q. kan krijgen.

 

De doelgroepen verschillen per doel. Doelgroep voor doel 1 zijn kansrijke gemeenten in Drenthe (Aa en Hunze, Borger Odoorn, Coevorden en Assen) en Groningen (Vlagtwedde, Stadskanaal en Veendam). Binnen de gemeenten behoren de in SamenOud participerende partijen (stakeholders) tot de doelgroep. Doelgroep voor doel 2 zijn beleidsmedewerkers (of medewerkers met een vergelijkbare functie) die na het volgen van de training in staat zijn de start van SamenOud op een nieuwe locatie voor te bereiden. Doelgroep voor doel 3 is iedereen die geïnformeerd wil worden over alle (actuele) aspecten van SamenOud, en elke ‘SamenOud-locatie’ die een eigen ‘pagina’ op de website ter beschikking heeft voor het delen van informatie over de lokale ontwikkelingen.

 

Voor alle drie de doelen geldt dat de partners in de SamenOud-stuurgroepen ‘Zuidoost Drenthe’ en ‘Groningen’ belangrijke samenwerkings partners zijn om het traject tot een succes te maken. Het SamenOud-team van het UMCG en beide stuurgroepen maken deel uit van meerdere netwerken rondom integrale ouderenzorg. Participatie in deze netwerken kan ook bijdragen aan de mogelijkheden voor verdere opschaling, die zullen doorlopen na afronding van deze VIMP.

 

Twaalf maanden na de start:

1) Zijn er twee (of meer) locaties die in 2017 kunnen starten met SamenOud.

2) Is er een ‘Training voor Ambassadeurs van SamenOud’ ontwikkeld en getest en zijn minimaal drie ‘Ambassadeurs’ getraind om de start van SamenOud op een nieuwe locatie voor te bereiden.

3) Is de website www.samenoud.nl gereviseerd en geactualiseerd en beschikt elke SamenOud-locatie over een eigen pagina op de website.

De resultaten worden beschreven in de eindrapportage van deze aanvraag en zijn de resultaten geborgd in bestaand structuren. Via het platform BeterOud worden resultaten gedeeld.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website