Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Leertraject familievriendelijk werken

 

In een jaar zet een team in de ouderenzorg in op het verbeteren van de samenwerking met de familieleden van de mensen aan wie zij zorg verlenen.

Na het traject:

• zien medewerkers het belang van een goede samenwerking met de familie,

• zijn medewerkers in staat prettig, persoonlijk en professioneel contact te onderhouden met familieleden en andere belangrijke mensen uit de cirkel rond de cliënt,

• zijn er maatregelen genomen zodat familie en vrienden meer betrokken zijn.

 

Doe het zelf:

Iedere zorginstelling of afdeling kan met behulp van de e-modules, de docentenhandleiding en het bijbehorende materiaal een traject op maat in elkaar zetten en uitvoeren.

Een traject familievriendelijk werken sluit uitstekend aan bij thema’s zoals Gastvrije zorg en Ruimte voor Initiatief op de werkvloer.

 

Teamwerk

Dit leertraject is bestemd voor alle medewerkers van een afdeling of locatie. De leidinggevende van de afdeling heeft daarbij een belangrijke rol. Een docent ondersteunt de leidinggevende, samen organiseren zij de groepsbijeenkomsten.

Het volgen van dit traject heeft gevolgen: de kijk van medewerkers op familieleden en andere belangrijke personen voor de bewoner verandert en medewerkers krijgen ideeën om zaken anders aan te pakken.

 

Het verbeteren doe je samen

Het traject slaagt het best als ook het management Familievriendelijk werken duidelijk op de agenda zet. Daarom start het traject bij de directie en het management van de organisatie. Zij maken eerst de managementmodule en bespreken de uitkomsten met elkaar in een bijeenkomst. Zo kunnen ze een besluit nemen over de waarde van het traject en het traject ondersteunen en borgen in de organisatie, bijvoorbeeld door het instellen van een werkgroep.

 

De opzet

De kern van het leertraject bestaat uit drie individueel te maken e-learning modules, elk gevolgd door een groepstraining van een middag. Daarnaast organiseren de deelnemers een leersessie met familie van cliënten, zijn er huiswerkopdrachten, maakt het team een actieplan en komt het onderwerp terug op de teamvergaderingen. Een start- en een slotbijeenkomst completeren het geheel.

Het traject begint met een nulmeting waarin de mening van familie leden en het personeel gemeten wordt. Deze meting wordt herhaald aan het einde van het traject. Door deze eindmeting ontdekt u of het traject impact heeft gehad.

 

 

Het materiaal is gemaakt en uitgetest in samenwerking met medewerkers van Hanzeheerd in Heerde en Rijnhoven in Vleuten. Het materiaal is gratis beschikbaar via www.leerstationzorg.nl/FVW

 

Indien u een goed overzicht wil van de vorderingen van uw studenten of het materiaal wil aanpassen aan uw eigen situatie dan kunt u dit het beste doen via het e-learning platform van Leerstation Zorg.

Indien u niet voldoende interne trainingscapaciteit heeft of interne trainers wil opleiden kunt u dit doen via Bureau De professionele mens.

 

Meer informatie

Mw. Gerry van der Hulst, gvdhulst@deprofessionelemens.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rol van de familie

Het traject richt zich op de medewerkers en hun contact met de familie van bewoners, niet op de familie zelf. Toch heeft de familie een belangrijke rol in dit traject. Tijdens de beginmeting en de eindmeting wordt familie gevraagd zich uit te spreken over de ‘familievriendelijkheid’ van de afdeling of locatie. Vervolgens worden familieleden en leden van de cliëntenraad uitgenodigd bij de startbijeenkomst en de slotbijeenkomst van het leertraject.

Als het goed is, merken familieleden dat zij gedurende het traject op een andere manier benaderd worden door verzorgenden. Ze ontvangen ook uitnodigingen voor gesprekken. Het organiseren van een familiebijeenkomst is onderdeel van de teamopdracht binnen het traject.

 

Wat levert het traject op?

Familieleden zeggen dit:

- ik krijg nu koffie aangeboden

- briefjes met aanwijzingen, geboden en verboden zijn verdwenen.

- er wordt ons gevraagd of we zin hebben om mee te eten

- medewerkers zijn meer ontspannen, de sfeer is anders geworden ( de sfeer was al goed)

- ik word niet meer doorverwezen als ik vragen heb, ik krijg nu antwoord

- ik word serieus genomen als ik een probleem heb, de sfeer is meer “hoe kunnen we dit samen oplossen”

- de georganiseerde familieavond is belangrijk voor het lotgenoten contact, daar zijn mensen waarmee ik mijn verhaal kan delen

- ik krijg nu fotocollages opgestuurd van het dagje uit, hartstikke leuk

- er is nu beter e-mail contact

- de drempel om mee te helpen aan de uitjes is lager geworden

- ik merk dat medewerkers meer meedenken, zich verplaatsen in de familie

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project betreft het ontwikkelen en testen van een bijscholing op het gebied van ‘familievriendelijk werken’ voor verzorgenden niveau 2 en 3 waarin groepsleren gecombineerd wordt met individuele e-learning modules (blended learning).

Specifieke kenmerken zijn:

a) Het proces en de organisatie van de scholing zijn volledig ingebed in de praktijk van alledag, (zelfsturende actie-reflectie cyclus: dus géén kloof tussen onderwijs en praktijk),

b) De individuele e-learning modules kunnen deelnemers op zelfgekozen momenten doen,

c) De bijscholing wordt met een hele afdeling of locatie gedaan.

d) Reflectie op en waar mogelijk aanpassing van procedures en inrichting van processen en fysieke omgeving maken deel uit van de scholing.

e) Het resultaat in termen van familievriendelijker werken op de betreffende afdeling of locatie wordt gemeten,

e) Via Leerstation Zorg hebben deelnemers toegang tot en bouwen tevens zelf mee aan een dynamische databank met leerproducten die ook andere deelnemers en organisaties kunnen gebruiken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website