Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting/beschrijving kennisbundel

Uit onderzoek (Vilans white paper vernieuwend zorgen) blijkt dat zorgmedewerkers veel verwachten van technologie maar dat de gevolgen voor hun dagelijkse werk vaak nog niet duidelijk zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee ze technologie gebruiken in hun privéleven vertaalt zich niet automatisch naar de werkvloer. Beroepsmatig met technologie werken vraagt blijkbaar andere, nieuwe vaardigheden. De mogelijkheden en beperkingen van technologie en zelf ervaren welke oplossingen en dilemma’s er spelen verdient daarom meer aandacht, zowel in opleidingen als bijscholing.

In deze kennisbundel vind u actuele informatie over eHealth. De kennisbundel is ontstaan in samenwerking met docenten, experts en cliënten. We besteden in de kennisbundel aandacht aan zorgtechnologie en het nut ervan voor de zorgvrager en de zorgverlener. De nadruk ligt op de technologie die nu beschikbaar is voor zorgorganisaties, cliënten en mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan toezichthoudende domotica, leefstijlmonitoring, GPS-systemen. We gaan in op de betekenis voor de rollen, taken en vaardigheden van de toekomstige zorgverlener.

De kennisbundel is bedoeld voor docenten van opleidingen in de zorg, zoals:

• verzorgende IG

• mbo-verpleegkundige

• medewerker maatschappelijke zorg

• persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De kennisbundel kan gebruikt worden als lesstof maar is ook geschikt voor het keuzedeel of bijscholing.

In de kennisbundel staan ook opdrachten die kunnen worden gebruikt in de les. Veel van deze opdrachten zijn gemaakt door mbo-docenten of geïnspireerd door hun ideeën. Daarnaast vind je voorbeelden van wat docenten en studenten in de praktijk met de opdrachten en informatie hebben gedaan.

De kennisbundel eHealth is ontwikkeld in nauwe samenwerking met MBO Utrecht en Summa college. Fontys hogescholen heeft een inhoudelijke bijdrage gedaan in de vorm van tekst en opdrachten ten aanzien van technologie acceptatie door ouderen. V&VN en SBB hebben de bundel getoetst op respectievelijk herkenbaarheid voor het vak en kwalificatiedossiers.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Onderwijsproduct’ keuze uit:

- (Online) educatief materiaal

 

 

Titel:

 

eHealth in de langdurende zorg

 

Subtitel:

 

Kennisbundel voor zorg en welzijn

 

Auteurs:

 

Bouwman L.M., bijdragen van Peek S. en Wouters E.J.M.

 

Plaats:

 

Utrecht

 

Publicatiedatum:

 

Maandag 29 februari 2016

 

Weblink:

 

werkboek.vilans.nl/editie/eHealth-in-de-langdurende-zorg.html

 

Toelichting:

 

Deze kennisbundel is bedoeld voor docenten van MBO opleidingen in de zorg. In deze kennisbundel vinden zij actuele informatie over eHealth. We besteden aandacht aan zorgtechnologie en het nut ervan voor de zorgvrager en de zorgverlener. In deze kennisbundel staan ook opdrachten die docenten kunnen gebruiken in de les. Daarnaast kunnen docenten delen wat zijzelf en hun studenten in de praktijk met de opdrachten en informatie hebben gedaan.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit voorstel is een onderdeel van vijf verschillende aanvragen die met elkaar in verbinding staan. Dit betreft twee kennisbundels: ‘technologie en digitale communicatie’ en ‘vroegsignalering bij kwetsbare ouderen’. Daarnaast drie werkplaatsen: ‘nieuwe functies en technologie’, ’vraaggericht werken’ en ‘werkplaats vroegsignalering’.

 

In dit voorstel werken we uit hoe we komen tot een kennisbundel gerelateerd aan het thema ‘Technologie en digitale communicatie’. De uitvoering van dit voorstel vindt plaats in nauwe samenwerking met de werkplaats ‘Nieuwe functies en technologie’ en andere (regionale) werkgroepen. Op deze manier werken we efficiënt aan het breed implementeren van de beschikbare kennis over dit thema, zowel in het onderwijs als in de zorgpraktijk.

Het doel van de kennisbundel ‘Technologie en digitale communicatie’ is ROC-docenten en praktijkopleiders te ondersteunen om efficiënter actueel en beter onderwijs te geven. Doordat zij beschikken over actuele informatie kunnen ze toekomstige zorgmedewerkers beter voorbereiden op de rol die technologie speelt in hun werksituatie, de ouderenzorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website