Projectomschrijving

Financiering op orde

De experimenten die binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg worden uitgevoerd gaan meestal over complexe veranderingen. Om ervoor te zorgen dat die veranderingen blijvend zijn, is financiële borging erg belangrijk. Versnippering van de verschillende geldbronnen (van Wet maatschappelijke ondersteuning tot zorgverzekeraars) maakt dat lastig.

Doel
Het doel van het project is onderzoeken wat de knelpunten zijn in de financiering van NPO-projecten. Door dat in een vroeg stadium te doen, kunnen de partijen zoeken naar mogelijkheden voor financiering na afloop van de subsidieperiode.

Werkwijze
Het project onderzoekt landelijk de knelpunten door naar de huidige financiering van projecten te kijken. De onderzoekers bespreken dit met stakeholders en experts. Dat levert enkele voorbeeldmodellen voor financiering op. Sommige NPO-netwerken zijn al bezig met financiering. Daar maken de onderzoekers ook een analyse van: welke oplossingen zijn gekozen? En wat blijken succesfactoren?

Doelgroep
Alle transitie-experimenten van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website