Projectomschrijving

Het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente wil meer welzijnsaspecten in haar zorgonderwijs integreren en haar docenten en studenten nauwer bij de beroepspraktijk betrekken.
Doelgroep
VMBO studenten, oud opgeleide verzorgenden / verpleegkundigen, studenten die willen doorstromen vanuit de opleiding MMZ. Ook mantelzorgers kunnen gebruik maken van het onderwijsmateriaal.
Doel
Doel is het ontwikkelen van toekomstvast en integraal zorgonderwijs welke gekenmerkt wordt door implementatie van het nieuwe kwalificatiedossier, regiospecifieke accenten, vraag gestuurd en flexibel onderwijs welke aantrekkelijk is voor deelnemers.
Dit onderwijs moet ruimte bieden aan de ambities van de deelnemers.
Opbrengst
Een innovatieprogramma dat geschikt wordt gemaakt voor implementatie in de initiële MBO-zorgopleidingen van het ROC.
Werkwijze
Er wordt een 3-tal belangrijke en inspirerende clusters van ‘producten’ die vanuit NPO beschikbaar zijn voor gebruik in het MBO-onderwijs, geïmplementeerd in het MBO College voor Gezondheidszorg van het ROC van Twente. Dit zijn de clusters 1: ‘Oudere en zijn omgeving’, 2. ‘Samenwerken’, 3. ‘Deskundigheid’

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website