Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het was weer een geweldig onderzoek jaar! Wat betreft project 1: de experimenten met de muizen laten zien dat fysieke activiteit de motoriek en de spierkracht verhoogd. Extra fysieke inactiviteit laat het tegenovergestelde zien: de muizen doen het slechter qua motoriek en ze laten ook verminderde spierkracht zien. Hiermee hebben we een diermodel waarbij we het effect van te weinig bewegen kunnen bestuderen op gedrag en hersenprocessen. Dit is heel bijzonder. Op dit moment wordt geanalyseerd of de scores op de cognitietesten ook veranderingen laten zien; het lijkt er voor nu op de impact van extra fysieke activiteit op cognitie vooral afhangt van de genetische opmaak van de muis.

Bij project 2 is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het proces van dataverzameling. Hieronder kan zowel de inclusie en begeleiding van deelnemers in het onderzoek geschaard worden als het opleiden en begeleiden van beweegcoaches en testassistenten. Voor de coördinatie van deze werkzaamheden is extra ondersteuning aangetrokken waar we heel blij mee zijn! Naast het proces van dataverzameling hebben de onderzoekers zich gericht op het bijeenbrengen en analyseren van data over fysieke activiteit, cognitie, dementie, genetische kwetsbaarheid voor de ziekte van Alzheimer en IGF-1 en metaboliet waarden in het bloed, reeds verzameld in de Rotterdam Studie. In de analyses zijn zowel cross-sectionele als longitudinale data betrokken. Om de inclusie van deelnemers een nieuwe impuls te geven en gerichter deelnemers te kunnen includeren, organiseren de onderzoekers grootschalige wervingsbijeenkomsten. Deze worden met groot enthousiasme bezocht!

De inclusie van studie 3a is afgerond. In totaal zijn bijna 100 ouderen met dementie betrokken in het onderzoek, verdeeld over 13 deelnemende zorglocaties. Twintig ouderen zijn nog bezig met de beweeglessen of de controle interventie. We hebben veel positieve reacties op de interventie gehad van deelnemers, mantelzorgers en de zorginstellingen! Het persoonlijke contact met de coaches werd bijvoorbeeld erg gewaardeerd. Veel deelnemers vonden met name de krachtoefeningen leuk en waardevol. Wel is er gedurende het onderzoek een aantal deelnemers uitgevallen. Deze uitval was meestal gerelateerd aan externe omstandigheden, maar soms ook gerelateerd aan de studie. Voor sommige deelnemers was met name het testen te belastend en niet alle deelnemers waren fysiek in staat om het hele programma af te maken. Een beperkt aantal deelnemers vond de interventie niet leuk. In de laatste inclusieronde kostte het meer moeite om voldoende nieuwe deelnemers te vinden. Sommige zorginstellingen worden “onderzoeksmoe” en nieuwe cliënten voldoen vaker niet aan de inclusiecriteria. Medio 2018 zijn alle resultaten bekend en koppelen we deze terug aan de betrokkenen.

De inclusie van deelnemers voor studie 3B liep tot september 2017. In totaal zijn er 120 deelnemers geincludeerd waarvan uiteindelijk 116 zijn gestart met de trainingen.

De resultaten zullen worden geanalyseerd nadat alle deelnemers de trainingsperiode hebben afgerond, wij hebben dus nog geen resultaten over het effect van de trainingen op cognitief en fysiek functioneren. Er zijn wel al gegevens over de ervaring en haalbaarheid van de interventie. Gemiddeld volgen deelnemers circa 80% van de trainingen en worden de trainingen met een 8 beoordeeld. Circa 15% van de deelnemers is uitgevallen.

Dit laat zien dat de interventie haalbaar is in deze doelgroep. Ontzettend fijn!

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project 1: de inactieve muizen doen het slechter qua motoriek en ze laten ook verminderde spierkracht zien. Hiermee hebben we een diermodel waarbij we het effect van te weinig bewegen kunnen bestuderen op gedrag en hersenprocessen. Op dit moment wordt geanalyseerd of de scores op de cognitietesten ook veranderingen laten zien; het lijkt er voor nu op de impact van extra fysieke activiteit op cognitie vooral afhangt van de genetische opmaak van de muis.

Bij project 2 zijn nog geen resultaten te melden. Alle aandacht gaat uit naar het werven van deelnemers.

Bij project 3A zijn ten eerste veel positieve reacties van de deelnemers ontvangen. Medio 2018 zijn de resultaten bekend.

De inclusie van deelnemers voor project 3B is afgerond. 120 deelnemers zijn geïncludeerd van wie 116 zijn gestart met de trainingen. De resultaten moeten nog geanalyseerd worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Physical inactivity (PIA) is a critical risk factor for developing dementia. Our multidisciplinary experts consortium will determine how specific exercise protocols can counter the negative effects of PIA on dementia progression. Primary targets are the APOEe4 carriers, people most at risk to develop dementia. The hypothesis is that physical activity (PA) slows cognitive decline and dementia progression. We will test this hypothesis by generating insights into: a) how PIA impairs cognitive functions, b) how PIA interacts with APOEe4 expression, c) which PA protocols are most promising to slow cognitive decline and dementia progression. Experts monitor the implementation aspects of the PA protocols at all stages. We will address this challenging hypothesis using novel approaches that includes preclinical mouse models and diverse clinical PA protocols. A multitude of stakeholders will benefit from the translation of scientific knowledge to slow dementia progression.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website