Projectomschrijving

Bijna vijftig procent van de inwoners van Den Haag heeft een migratieachtergrond. Uit onderzoek blijkt dat ouder wordende mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams-Hindoestaanse achtergrond drie tot vier keer meer kans hebben om dementie te ontwikkelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de bestaande ondersteuning niet voldoende aansluit op de behoeften en wensen van thuiswonende migrantenouderen met dementie en hun mantelzorgers. Gespreksleiders gaan in gesprekken met migrantenouderen achterhalen hoe zij aankijken tegen dementie, wat zij nodig hebben om met deze ziekte te kunnen omgaan en welke hulp zij willen en kunnen gebruiken. De opbrengsten worden vervolgens vertaald in praktische (verbeter- en indien nodig nieuwe) maatregelen en voorzieningen. De opbrengsten worden door de partners in de wijk ontwikkeld en direct toegepast. Daarmee wordt een aanpak gekozen die direct vruchten afwerpt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website