Projectomschrijving

Migrantenouderen met dementie zijn vaak niet goed in beeld bij zorg- en welzijnsinstellingen. Vaak worden zij binnen de familie opgevangen. Het vragen om hulp wordt lang uitgesteld. Dit project gaat na wat nodig is om eerder hulp in te zetten en hoe die kan aansluiten bij de wensen en behoeften van migrantenouderen met dementie en hun familie. Het onderzoek vindt plaats in twee Rotterdamse wijken: Delfshaven en Feyenoord. Professionals, onderzoekers en studenten vormen samen een ‘lerend netwerk’. Zij gaan op zoek naar migrantenouderen met vergeetachtigheid en dementie en voeren met deze ouderen en hun mantelzorgers gesprekken over hun leefwereld, wensen en behoeften. Ook worden focusgroepen georganiseerd voor betrokken professionals en andere sleutelfiguren. Vervolgens maakt elk lerend netwerk een plan van aanpak, dat wordt voorgelegd aan een klankbordgroep van ervaringsdeskundigen en een expertgroep. Daarna worden de plannen uitgevoerd en door de onderzoekers geëvalueerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website