Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorg en ondersteuning in Maarssen-Dorp

 

Om de ouderenzorg in Maarsen-Dorp in versterken hebben we in Maarssen Dorp met huisarte, , POH , SO, thuiszorg, gemeente en eerstelijners een tweetal projecten uitgewerkt. Brainstormend over waar we wat toe kunnen voegen in de wijk kwamen we op 2 projecten, daarbij de oudere centraal stellend en uitgaande van positieve gezondheid. Eerste project is het creëren van een ontmoetingsplek voor ouderen om daardoor ouderen meer te activeren en uit hun isolement te halen en gezond/vitaal oud te blijven. Denk aan bewegen, eten, iets ondernemen; zie het ook als een vorm van preventie.

Ons 2e plan betreft een geriatrisch spreekuur/meekijkconsult voor kwetsbare ouderen, maar ook als preventie voor de nog-net-niet-kwetsbaren met een grote diversiteit van klachten, behorend bij de leeftijdsgroep. Dit spreekuur vindt plaats in de huisartsenpraktijk en diverse disciplines kijken mee (SO, fysiotherapie, ergotherapie, dementieconsulente).

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Zorg en Ondersteuning in Maarssen-Dorp

 

Door te brainstormen over de ouderenzorg die al geleverd wordt in Maarssen Dorp met betrokken zowel van zorgprofessionals (huisarts, POH, SO, dementieconsulente, thuiszorg) als vanuit welzijn /gemeente (adviseur welzijn, beleidsmedewerker, WMO adviseur) hebben we verdieping gezocht in datgene wat we al leveren op basis van positieve gezondheid (M. Huber); daardoor is de samenwerking versterkt en vinden we elkaar makkelijker. Dit heeft geleid tot 2 projecten, uitgaande van waar de oudere behoefte aan heeft, die te lezen zijn in de samenvatting.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderenzorg binnen Maarsen-dorp is een project wat al jaren loopt en steeds beter vorm krijgt. Toch wordt er teveel adhoc gewerkt. We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een projectleider de structuur van het teaam en het werken met het team in bv MDO verbeteren en verstevigen. De eerste stap is om dit te bewerkstelligen binnen een HOED, Medisch Centrum Maarssen Dorp (3 huisartsenpraktijken) , om het in een volgend stadium uit te rollen in de hagro/wijk, gericht op de wijkgrichte ouderenzorg. Naast de zorg professionels, willen we ook welzijn beter betrekken bij de zorg.

 

We willen beginnen bij de basis en deze verstevigen door een kernteam aan te stellen, van waaruit de zorg zich als een olievlek kan uitspreiden in latere fasen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website