Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Lindenholt is een stadsdeel van Nijmegen, dat bestaat uit 7 wijken en heeft ong. 16.500 inwoners. De meeste inwoners van deze wijk zijn ingeschreven bij Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Dit centrum is in februari 2018 gestart met een ouderenzorgnetwerk dat bestaat uit vier huisartsen, één POH, twee wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde en een ouderenadviseur van het sociaal wijkteam. In fase I is aandacht besteed aan

twee verbeterplannen namelijk ‘verbeteren communicatie’ en ‘verbeteren Casemanagement bij kwetsbare ouderen’. Ook is er een methode gekozen om de doelgroep te betrekken bij de doelen en plannen van het netwerk.

In fase II is gekozen voor:

1. vroegsignalering van kwetsbaarheid en cognitieve signalen

2. Valanalyse bij kwetsbare ouderen.Hoe betrekken we ergo en fysio hier beter bij voor analyse en preventie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website