Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk ‘Keten kwetsbare ouderen Westerpark’, is tot stand gekomen vanuit verschillende in solopraktijken werkende huisartsen vanuit het gevoel van noodzaak tot samenwerking.

Het netwerk bestaat uit samenwerkende professionals, onder meer: huisartsen, wijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, thuiszorgmedewerkers, het sociaal wijkteam en specialisten ouderengeneeskunde

Sinds de afschaffing van de AWBZ in 2015 nemen de problemen voor thuiswonende ouderen toe. Mensen blijven langer thuis wonen, soms zo lang dat het inhumaan wordt. Huisartsen en wijkverpleegkundigen worden hier in hun werk dagelijks mee geconfronteerd. Partners in het netwerk geloven dat de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden alleen in samenwerking kunnen worden aangepakt. Er is zoveel kennis vanuit bijvoorbeeld de wijkzorg waarvan de huisarts geen weet heeft als niet wordt samen gewerkt met als gevolg dat de ouderen in Westerpark niet de zorg krijgen die zij nodig hebben.

 

Het netwerk heeft zijn basis in de wijkgroep westerpark en het ROHA. ROHA is de grootste zorggroep van Amsterdamse huisartsen.

 

Doel van het netwerk is het verbeteren en optimaliseren van zorg rond de kwetsbare ouderen.

 

Het netwerk is actief in Westerpark Amsterdam en omgeving. Momenteel zijn er ca 800 – 1.000 kwetsbare ouderen ingeschreven bij de vijf in het netwerk vertegenwoordigde huisartsenpraktijken. Het bereik buiten de praktijken van de huisartsen is vele malen groter, te weten alle 75+ in Amsterdam west. Volgens data van de gemeente Amsterdam zijn dit ca 45.000 ouderen.

 

Als het gaat om inhoudelijke uitbreiding heeft het netwerk de ambitie om cliënten en naasten een nadrukkelijker rol te geven. Daarnaast zijn er ambities voor verbreding binnen verschillende wijken van Amsterdam via ROHA. Het netwerk ziet ook kansen voor het verspreiden van goede voorbeelden zoals het thuiszorgteam.

 

Q-Consult Zorg en het Jan van Es Instituut werken al langere tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven. Vanuit de ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg (effectief). Daarom hebben wij als idee om tenminste vier regio’s samen te brengen, die aanspraak maken op deze subsidie. Deze regio’s zullen gedurende een bepaalde periode een leernetwerk vormen rondom de gekozen doelgroep, onder begeleiding vanuit deze twee partijen. Ons idee daarbij is om, gezamenlijk gedurende deze periode op te trekken, met elkaar doelstellingen vast te stellen en hier gedurende een bepaalde periode op te monitoren en te evalueren, ondersteunt door een mini-dashboard om voortgang te kunnen monitoren. Eerdere ervaring hebben aangetoond dat dit een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren.

 

Daarnaast wordt op lokaal niveau met steun van de extern adviseur in kaart gebracht welke aspecten van het netwerk al goed op orde zijn en op waar nog uitdagingen/knelpunten liggen. Het netwerk wordt door Q-Consult Zorg begeleid in het maken van een stakeholderanalyse, een omgevingsanalyse en een SWOT-analyse. De resultaten van de lokale-analyses worden besproken in het netwerk. Resultaten van de analyses worden betrokken bij de planvorming.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website