Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het doel is om ouderen uit het dorp te ondersteunen, opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren. Dit doen we door als burgers en professionals uit de zorg en het sociaal domein van elkaar te leren en onze activiteiten goed op elkaar af te stemmen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Zorg: huisartsen, paramedici, apotheker, verpleging & verzorging, klantadviseurs zorginstelling
Sociaal domein: beleidsmedewerkers gemeente, buurtmakelaar, maatschappelijk werk, woningbouwvereniging, Ecsplore
Ouderen: Denktank Zorgnetwerk Elsloo, Dorpsontmoetingsplatform Elsloo, adviesraad Sociaal Domein Gemeente Stein, Katholieke Ouderenbond

Doel en aanpak project

In de afgelopen jaren zijn in Elsloo allerlei initiatieven ontstaan vanuit zorgprofessionals, welzijnswerkers en burgerinitiatieven. Al deze initiatieven zijn bedoeld om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. Het project zorgt ervoor dat deelnemers uit deze verschillende domeinen met elkaar verbonden raken. Zij vormen met elkaar een leergemeenschap en zijn concreet bezig met twee thema’s: valpreventie en levensloopbestendig wonen. Iedere deelnemer is gestart met het interviewen van enkele ouderen uit de eigen achterban. De uitkomsten leverden een gedifferentieerd beeld op van de ouderen en hun behoeften. De deelnemers hebben besproken waar en hoe zij elkaar (kunnen) aanvullen en beter van elkaars krachten gebruik kunnen maken, als antwoord op de behoeften van de ouderen. De uitkomsten uit dit gezamenlijke leerproces vertalen we momenteel naar een concreet handvat. Met dit handvat maken ouderen zelf een analyse van hun risico’s op valongelukken en de mogelijkheden voor levensloopbestendig wonen. Op basis van deze analyse kunnen ouderen proactief keuzes maken, passend bij de eigen wensen en situatie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website