Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Naam netwerk: Netwerk kwetsbare ouderen Overasselt

Doel van het netwerk

Het netwerk Overasselt wil zijn samenwerking rondom de kwetsbare ouderen verbeteren door een verdiepingsslag te maken in de communicatie (m.b.v. VIP Samenwerken) en de multidisciplinaire zorgplannen.

 

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Overasselt, Heumen

ZZG Zorggroep, Rijk van Nijmegen

Netwerk 100, Rijk van Nijmegen

Malderburch, Rijk van Nijmegen

 

Doel en aanpak project.

Het netwerk is eind 2018 gestart en heeft al enige ervaring in de samenwerking, maar ervaart een aantal knelpunten die ze verder wil verbeteren.

In dit ZonMw traject wil het netwerk met behulp van een SWOT analyse de knelpunten en kansen in kaart brengen en een gezamenlijk missie en visie formuleren. Vervolgens gaan ze in 2 werkgroepen op basis van deze uitgangspunten aan de slag met 2 verbeterplannen. Het eerste verbeterplan is gericht het versterken van de communicatie m.b.v. werkafspraken en VIP Samenwerken. In het tweede verbeterplan wordt het gezamenlijk werken met een -digitaal- multidisciplinair zorgplan uitgewerkt. Beide verbeterplannen worden tot slot in een eindbijeenkomst met het hele netwerk vastgesteld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Wij gaan het project ten uitvoer brengen in 2021 en kunnen daarom nu nog geen resultaten laten zien.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk kwetsbare ouderen Overasselt bestrijkt de dorpen Overasselt, Nederasselt en Balgoij, Heumen, Wijchen en Grave (onderdeel van Gemeente Heumen) en heeft 3400 patiënten waarvan 769 65+. Het netwerk is in 2018 gestart en bestaat uit een huisarts, een POH, een wijkverpleegkundigen, een Specialist Ouderengeneeskunde, een zorgtrajectbegeleider, een ouderenconsulent en een mantelzorgconsulent.. Met ondersteuning van DementieNet is een nul-meting uitgevoerd aan de hand van 7 kwaliteitsindicatoren. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk is de uitkomst hiervan besproken met het netwerk en zijn op basis hiervan de verbeterpunten geselecteerd en geprioriteerd, te weten: het in beeld brengen van kwetsbare ouderen en het in gebruik nemen van de communicatietool VIP live. .Er zijn nog een aantal verbeterpunten waarmee het netwerk aan de slag wil, zoals: visie, zorgplannen, communicatie en welzijn betrekken. In dit traject wil het netwerk aan de slag met het verbeteren van communicatie en het opstellen van een multidisciplinair zorgplan. In twee netwerkbijeenkomsten en de bijbehorende werkgroepen wordt hier uitvoering aangegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het netwerkcanvas van Kaats en Opheij, de SWOT analyse en de PDCA cyclus. Tevens wordt er een intentieverklaring getekend door de deelnemers van het netwerk om de samenwerking te bestendigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website