Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Medisch Centrum Maarssen Dorp, Zorgorganisaties Careyn en Rijnhoven, Welzijn Stichtse Vecht, Centrum Fysiotherapie Maarssen, oudere en bewoner lid Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht en de gemeente.

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. Ontmoeten: Een ontmoetingsplek in Maarssen-dorp voor en door inwoners, van jong tot oud, wel of niet kwetsbaar en/of met een handicap. Laagdrempelig vol activiteiten, waar iedereen zich thuis kan voelen.
  2. Geriatrisch spreekuur: Bij dit spreekuur komen de patiënt en naaste bij de huisarts en andere disciplines. Om samen te komen tot een behandel/zorgplan afgestemd op de behoefte van de oudere.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website