Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedereen wil gezond thuis oud worden. Er komt een tijd dat daar hulp bij nodig is. Dan is het belangrijk dat die hulp past bij de wensen en doelen van de oudere. En dat hulpverleners samenwerken.

In de Noordelijke Maasvallei ondersteunt Syntein huisartsen bij integrale zorgprogramma’s. Syntein werkt samen met welzijnsorganisaties, zorgaanbieders (GGZ Oost-Brabant, Pantein), het Dementie Keten Team, zorgverzekeraars, gemeenten en GGD.

Zo ontstond het project ‘GOET’: Gezond Oud & Thuis in Cuijk:

1) Een netwerk waarin zorg en welzijn elkaar weten te vinden in de zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen

2) Een digitale overlegtafel waarin oudere (mantelzorger), huisarts, sociaal werker en verpleegkundige laagdrempelig overleggen

3) Sociaal werkers en wijkverpleegkundigen die gezamenlijk een opleiding casemanagement deden

4) Een beeld van wat kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers belangrijk vinden bij casemanagement

GOET heeft aansluiting geïnitieerd bij regionale netwerken en projecten die zich richten op (verbeteren van) zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

- Het projectteam blijft bestaan en gaat in de huidige vorm door

- Dit onder de vleugels van Syntein waarbij de kaderhuisarts ouderengeneeskunde, de sociaal adviseur van Sociom en de leidinggevende van het Dementie Keten Team van Pantein de kartrekkers blijven

- Vanuit de ervaringen van het afgelopen jaar wordt de rol van de stuurgroep geherdefinieerd

- VIPLive app is als digitale overlegtafel voor ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen, medewerkers van Sociom en huisartsen en mantelzorgers geïntroduceerd en omarmd bij alle deelnemende partijen en organisaties. Er ligt een plan van aanpak voor de verdere implementatie.

- De organisatorische en financiële voorwaarden voor borging zijn geformuleerd en worden meegenomen naar bestuur van Syntein, Sociom en Pantein (sociale kaart; website; nieuwsbrief)

- De argumenten voor inzet van Pr-ondersteuning om GOET zichtbaar te maken en houden wordt aan bestuur Syntein voorgelegd

- De kaderhuisarts participeert actief in een best practice project met Pantein waarbij zij de focus meeneemt van het samenwerken met welzijn (hiermee wordt ook de tweede lijn bij het netwerk betrokken)

- De specialist ouderengeneeskunde en de GGZ hebben de intentie uitgesproken in 2021 aan te haken

- Een gezamenlijke MDO scholing huisartsen, welzijn en verpleegkundigen staat voor 2021 op de agenda

- De projectleden participeren in verwante projecten en subsidie aanvragen

- Er wordt een fase III project aangevraagd

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het netwerk gezond thuis in Cuijk wil met deze subsidieaanvraag twee doelen realiseren:

 

- Beschikbaarheid van casemanagement realiseren voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Op dit oment is er al sprake van casemanagement (door een ouderenverpleegkundige) bij dementie. Met dit project willen we deze werkwijze uitrollen naar een bredere doelgroep.

 

- Initiëren en borgen van samenwerking tussen welzijnsprofessionals, huisarts en ouderenverpleegkundigen bij de zorg voor thuiswonende, kwetsbare ouderen met complexe problematiek.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website