Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen beschouwen we als een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen. De centrale gedachte is dat vroegsignalering van kwetsbare ouderen een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van leven en de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden (en ziekenhuisopnames of SEH-bezoeken voorkomen kunnen worden).

In Rotterdam zit er veel variatie in de MDO’s. In verschillende wijken bestaan er al MDO’s, maar uniformiteit ontbreekt in de manier waarop het MDO wordt gehouden, de ICT-ondersteuning, financiering en professionals die aanhaken. Voor het MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen streven wij naar een eenduidige vorm binnen heel Rotterdam. Als start kijken we naar het netwerk in de wijken. Vaak is dat georganiseerd om een huisartsenpraktijk heen, maar ook het netwerk van de wijkverpleegkundigen is hier erg belangrijk in.

De stip aan de horizon is om voor alle 600 huisartsen met een gevestigde praktijk en het netwerk er om heen een MDO-structuur voor kwetsbare ouderen te creëren. Tijdens dit project doen we een inventarisatie naar de huidige structuren en methodes, doen we een aantal verbeteringen in en proberen we de lessen op te halen om hier met elkaar van te leren.

Doel en aanpak project

Tot op heden zijn we gestart met actieonderzoek in twee lokale netwerken (in de wijken Kralingen en de Esch). Hier worden de eerste bevindingen besproken met de professionals en met elkaar gekeken naar mogelijke aanpassingen. Daarnaast is er een werkgroep geformeerd met alle mogelijk belanghebbende professionals: huisarts, specialist ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundige, welzijnsmedewerker, wijkteam, gemeente, apotheker, geriater en paramedici. De groep gaat met elkaar in gesprek over de uitkomsten van het actieonderzoek en de eigen ervaring/expertise om zo te komen tot een toolbox en beschrijving om een MDO vroegsignalering kwetsbare ouderen in het netwerk vorm te geven. Dit is ook het beoogd eindresultaat van het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website