Projectomschrijving

Is wonen op een boerderij met 24uurszorg een alternatieve vorm voor gewone verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie? Deze vraag staat centraal in het huidige project. In toenemende mate wordt zorg voor mensen met dementie georganiseerd in zorgboerderijen, vooralsnog vooral als mogelijkheid voor dagopvang. Het voorgestelde project evalueert echter of ouderen met dementie die 24uurs verpleeghuiszorg nodig hebben op een zorgboerderij kunnen wonen. Zorgboerderijen kunnen voor bepaalde groepen ouderen een aantrekkelijk alternatief zijn. Op zorgboerderijen kunnen ouderen met dementie deelnemen aan activiteiten als tuinieren, het verzorgen van dieren, wandelen, en zelf eten koken met gewassen uit de eigen tuin. Autonomie, het behouden van je eigen levensstijl met voorliefde voor natuur, tuin en dieren en huiselijkheid zijn uitgangspunten van de zorg, niet alleen voor ouderen met dementie maar juist ook voor hun naasten en medewerkers.

Dit project richt zich op zorgboerderijen waarvan zowel landbouw als zorg belangrijk zijn. De definitie van een woonzorgboerderij is: een boerderij waar 24uurs zorg wordt geleverd voor ouderen met dementie en waar zowel agrarische als zorgactiviteiten een substantieel deel bijdragen aan het bedrijfsinkomen. Boerderijen die geen of slechts een marginale agrarische productie hebben of landelijk gelegen woonvormen met huisdieren en/of kleinvee worden in het huidige onderzoek dus niet gezien als woonzorgboerderij.

Woonzorgboerderijen voor ouderen met dementie die 24uurs verpleeghuiszorg nodig hebben zijn schaars; naar schatting zijn er op dit moment in Nederland pas circa vier operationeel. De vraag naar deze vorm van woonzorgboerderijen zal naar verwachting echter sterk toenemen, aangezien het aantal mensen met dementie de komende jaren exponentieel stijgt. Daarnaast is er momenteel een trend van deinstitutionalisering binnen de ouderenzorg waarbij kleinschalige woonvormen en het streven naar een zo normaal mogelijke leefomgeving voorop staat. Er bestaat een grote variatie aan locatie van kleinschalige woonvormen: van landelijk gelegen huizen met grote tuin en huisdieren of kleinvee en losstaande huizen in de wijk tot geclusterd op het terrein van een (voormalig) verpleeghuis. Zorgboerderijen zijn een innovatief voorbeeld van een losstaande kleinschalige woonvorm op een agrarisch bedrijf in het buitengebied. Kennis over de mogelijkheden en beperkingen van deze nieuwe vorm van multifunctionele landbouw voor 24uurs zorg voor ouderen is van groot belang en op dit moment nog nauwelijks beschikbaar.

Ouderen met een indicatie voor verpleeghuiszorg hebben een zware behoefte aan zorg, zowel op medisch, verpleegkundig als psychosociaal vlak. Het primaire doel van het voorgestelde project is inzicht verkrijgen in de effecten en haalbaarheid van woonzorgboerderijen als alternatief voor andere vormen van verpleeghuiszorg. De belangrijkste uitkomsten in dit onderzoek zijn gericht op a) de kwaliteit van de geboden zorg, b) kosten van zorgverlening en c) effecten van de woonzorgboerderij als zorgomgeving voor mensen met dementie. Deze uitkomsten worden onderzocht in een woonzorgboerderij, bestaande uit een agrarische tak gecombineerd met 24uurs zorg in kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie. Daarnaast worden de uitkomsten op eenzelfde manier onderzocht in drie andere vormen van verpleeghuiszorg: een losstaande kleinschalige woonvorm in de wijk, een clustering van kleinschalige woonvormen op het terrein van het verpleeghuis en een afdeling in een gewoon verpleeghuis. Dit biedt een unieke mogelijkheid om de kwaliteit van zorg, kosten en effecten op bewoners van de woonzorgboerderij te vergelijken met gewone verpleeghuiszorg en zo de mogelijke meerwaarde te kunnen duiden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website