Projectomschrijving

Het aantal zorgboerderijen voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen is de laatste jaren fors toegenomen. Het is echter onduidelijk of deze vorm van zorg (kosten)effectief is of niet. Deze (kosten)effectiviteit betreft niet alleen de jeugdige zelf maar ook de ouders die door deze vorm van zorg ontlast worden.

De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van verschillende vormen van jeugdzorg op de boerderij ten opzichte van reguliere vormen van jeugdzorg die veelal worden ingezet als er geen boerderij voorhanden is.

De boerderij-interventie duurt gemiddeld een jaar. Metingen vinden plaats bij de start van de interventie (t=1), na 6 maanden (t=2) en na 12 maanden (t=3).

De basis voor de effectstudie wordt gevormd door een aantal gevalideerde vragenlijsten die veel in de jeugdzorg worden gebruikt. Deze set met vragenlijsten wordt aangevuld met een kwaliteitsinstrument dat als aanvulling op het huidige kwaliteitssysteem voor zorglandbouw is ontwikkeld. Dit instrument, dat in opdracht van de landelijke federatie is ontwikkeld, wordt vanaf 2013 landelijk ingevoerd. Het instrument monitort de motivatie van cliënten om naar de zorgboerderij te gaan, de tevredenheid met diverse aspecten, betrokkenheid bij de boerderij en de activiteiten, empowerment en het behalen van doelstellingen. Er is niet alleen een versie voor de jeugdige maar ook één voor de ouders. Gegevens worden verzameld met behulp van de webbased applicatie BergOp, die door veel jeugdzorginstellingen wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de resultaten direct worden teruggekoppeld en vergeleken worden met uitkomsten van andere interventies bij jeugdigen. Het kwaliteitsinstrument wordt hieraan gekoppeld.

Het projectteam kwantificeert ook de zorgkosten bij de verschillende interventies. Hierbij gaat het om:

-Vermindering van zorgconsumptie bij de jeugdige

-Vermindering van zorgconsumptie bij de ouders

-Vermindering van voortijdig schoolverlaten

-Verminderde aanraking met criminaliteit

-Verminderen van uithuisplaatsing en doorstroom naar zwaardere zorgvormen

Het project wordt uitgevoerd door een deskundig team waarin praktijk (Vereniging van Zorgboeren Overijssel, Coöperatie Boer en Zorg , Federatie Landbouw en Zorg en zorgboeren die deel hebben genomen aan de pilot studie van het kwaliteitsinstrument), jeugdzorginstellingen (Pactum, Trias, BJ Brabant, Topaze en Juzt) en gerenommeerde kenniscentra (Praktikon/Radboud Universiteit en Wageningen-UR) zijn vertegenwoordigd.


Link

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website