Projectomschrijving

Kunstkaravaan Cordaan is een initiatief en een alternatief ten tijden van de COVID 19 pandemie voor de kunstactiviteiten ouderen in de (in)formele zorg. Omdat fysiek contact, juist voor kwetsbare
deelnemers, al een tijd niet mogelijk is en het helder is dat daar voorlopig maar mondjesmaat verandering in zal komen is ‘HuiskamerPost’ omgezet naar ‘Kunstkaravaan’, wat bestaat uit vijf
deelprojecten. Op maat en inhoudelijk zoveel mogelijk afgestemd met bewoners, maar volledig binnen alle Corona maatregelen. De activiteiten doen een appel op deelnemers om actief te participeren
via kunst en maatschappelijke thema’s. Een uitingsvorm tijdens de lockdown waarin velen nog verkeren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website