Projectomschrijving

In 2015 is ouderenzorgorganisatie Florence gestart met een preventief programma: Florence Actief. Dit programma richt zich op de vitale, actieve 60-plusser en heeft tot doel om deze doelgroep zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden. Op dit moment draaien er zo’n 25 activiteiten waarbij we gemiddeld 400-500 wekelijkse deelnemers kennen. Al onze activiteiten staan onder leiding van een professionele docent. Daarnaast proberen we binnen zo’n activiteit toe te werken naar een bepaald doel. Dat kan zijn een voorstelling, een optreden, een expositie of een demonstratie.

Het uiteindelijke doel van Florence Actief is om de “club” weer los te laten en naar zelfstandigheid te brengen. Hierdoor kan de beschikbare (beperkte) capaciteit van Florence Actief ingezet worden voor andere en nieuwe initiatieven voor vitale 60-plussers. In deze onderzoeksaanvraag levert Florence Actief een bijdrage door de activiteiten en haar deelnemers onderdeel te laten uitmaken van het onderzoeksdomein. Het betreft hier de Florence Swingtband, het Atelier Portretschilderen (2 groepen), het Atelier Digitale Fotografie (2 groepen) en het Florence Klassiek Orkest. In totaal participeren hierin zo’n 70 deelnemers die (twee) wekelijks onder leiding van hun vakdocent repeteren of leskrijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website