Projectomschrijving

In verband met de sluiting van de verpleegtehuizen zijn nagenoeg de meeste activiteiten van Florence Actief stilgelegd. Hierdoor komt de belangrijkste doelstelling van het Actief-gedachtegoed onder druk te staan: het bevorderen en stimuleren van het welbevinden teneinde 60-plussers zo lang mogelijk op een gezonde wijze (langer) thuis te kunnen laten wonen. Door samenwerking te zoeken met enerzijds
sectoren die hard getroffen worden door de Covid-crisis en anderzijds letterlijk de ruimte te zoeken om onze activiteiten op een verantwoorde wijze plaats te laten vinden, denken we een belangrijk deel van onze deelnemers weer “Actief” te krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website