Projectomschrijving

In 2021 is een opzet ontwikkeld voor een onderzoek rond zingeving in de ouderenzorg middels de CRJO-methode. Het vervolg vindt plaats op 2 afdelingen van Liemerije, een VVT-instelling in de Liemers. Hierin staat centraal hoe zorgmedewerkers en behandelaars kunnen worden geschoold en gecoacht om aandacht voor de zingevingsdimensie te integreren in hun werkzaamheden.

De praktijkinterventie met leercoaches zingeving bestaat uit een aantal onderdelen. Medewerkers krijgen scholing, intervisie en individuele leercoaching. Deze leercoaches zijn laagdrempelig aanwezig om met medewerkers mee te lopen tijdens hun werkzaamheden en hen te coachen.
De wetenschappelijke evaluatie vindt plaats door het analyseren van logboeken, evaluaties van de scholing, metingen bij medewerkers en gesprekken met bewoners en naasten.
Het onderzoek resulteert o.a. in een handboek dat een uitgebreid onderzocht, geëvalueerd en aangescherpt plan beschrijft om medewerkers te scholen en te coachen op de zingevingsdimensie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website