Projectomschrijving

WijkLink is hét (digitale) ‘leernetwerk’ wijkverpleging van Oost Nederland. WijkLink bestaat op 1 oktober 2018 uit ruim 1600 actieve deelnemers: intra- en extramuraal werkende, hbo- en mbo-opgeleide verpleegkundigen en verzorgenden en mbo- en hbo-docenten van 21 zorginstellingen en 4 scholen.

Inspelen op de behoefte

Binnen een leernetwerk worden ervaringen, kennis, vragen, dilemma’s en goede voorbeelden opgehaald, gebundeld en gedeeld. WijkLink speelt in op de behoefte aan een krachtige online leeromgeving. Dit kan voor de organisatie en medewerkers waardevol zijn en bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

Hoofddoel

Het hoofddoel van dit project is meer verschillende soorten professionals en ouderen met elkaar te laten leren en het versterken van het informele leren tussen de bestaande en nieuwe deelnemers van WijkLink, gericht op verbeteren van de integrale ouderenzorg en interdisciplinaire samenwerking in de wijk, ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website