Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Ouders en professionals gebruiken, naast expliciete kennis, ook impliciete, onuitgesproken kennis (‘tacit knowledge’) in de zorg voor mensen met (Z)EVMB.

Doelstelling en werkwijze

Wij richten ons in dit project (1) op het verder concretiseren van impliciete kennis (2) hoe deze wordt opgebouwd en ingezet, (3) op de randvoorwaarden (4) en op de overdraagbaarheid ervan.
Dit onderzoek bestaat uit 3 deelprojecten. Deelproject 1 betreft een verdere specificering, middels een literatuurstudie, van het begrip impliciete kennis in de zorg.
In deelproject 2 gaan wij onderzoeken (met behulp van video-en audio-opnames, participerende observaties, en interviews met ouders, verzorgenden en artsen) welke rol impliciete kennis speelt in de praktijk.
In deelproject 3 gaan we kijken hoe we de resultaten kunnen toepassen in zorg en onderwijs.

Projectpartners

We doen dit samen met de ouders van 2CU, vier participerende zorginstellingen (Philadelphia, Prinsenstichting, Esdegee-Reigersdaal en Omega) en met onderwijsinstelling de Geeter&Munsterman.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website