Projectomschrijving

Praktijkkwestie

In de intramurale zorg voor mensen met dementie is er een groeiende groep cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel naasten en zorgmedewerkers merken dat zij niet goed met dit gedrag om kunnen gaan en hebben behoefte aan een interventie om de communicatie en zorgrelatie met de cliënt te verbeteren. Zo’n interventie is Video Interventie Ouderenzorg (VIO). Hoewel VIO veel wordt ingezet bij ernstig probleemgedrag, ontbreekt wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit ervan.

Beoogde resultaten

Daarom onderzoeken we, praktijkgericht en met behulp van het Realist Evaluation framework, hoe en waarom VIO invloed heeft op de communicatie en zorgrelatie van de cliënt, naaste en zorgmedewerker. En in welke omstandigheden en bij welke specifieke casussen VIO ingezet kan worden.

Werkwijze

Er worden een literatuurstudie en een kwalitatieve studie uitgevoerd om onderbouwde verwachtingen te formuleren over de werking van VIO. Daarna worden in een mixed-methods multiple case studie bij 25 casussen effecten van VIO onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website