Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer: hulp bij wassen en aankleden en ondersteuning bij eten en drinken en bij bewegen.

 

Voortbouwen op Basic Care Revisited

In 2014 initieerden we het Basic Care Revisited (BCR) programma om meer wetenschappelijke kennis te generen over de ADL-activiteiten. De huidige projectaanvraag borduurt voort op het BCR-programma en werkt daarmee aan de onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend evidence based handelen bij ADL.

 

Twee delen

Het project bestaat uit 2 delen. Deel A is de uitbreiding en evaluatie van een aanpak die gericht is op het verbeteren van de zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis). De interventie genaamd ZELF is gericht op het stimuleren van bewegifgsgerichte zorg. Er vind een effect evaluatie plaats in het verpleeghuis en in de thuiszorg waarbij er gekeken wordt naar de impact op de verpleging en de client. Daarnaast wordt een kostenevaluatie van de interventie en een procesevaluatie uitgevoerd. Deel B heeft als doelstelling het goed gebruik van verzorgend wassen in het verpleeghuis. Na observaties van V&V medewerkers bij het wassen, korte interviews met V&V medewerkers en cliënten, focusgroepen met V&V medewerkers, interviews met afdelingsmanagers wordt een aangepaste implementatiestrategie ontwikkeld. Aansluitend wordt de re-implementatie op de deelnemende afdelingen uitgevoerd en geëvalueerd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project bestaat uit 2 delen.

 

Deel A is de uitbreiding en evaluatie van een aanpak die gericht is op het verbeteren van de zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis).

Op basis van een verrichte synthese met betrekking tot eerdere Function Focused Care (FFC) projecten (thuiszorg, verpleeghuis en ziekenhuis) is een generieke FFC-interventie ontwikkeld genaamd ‘ZELF’. Deze interventie is toepasbaar zowel in de thuiszorgsetting als binnen het verpleeghuis. De interventie gaat gepaard met een uitgebreide en gedetailleerde handleiding voor trainers (medewerkers vanuit kwaliteit/scholing binnen de organisatie die de scholing verzorgen), materialen zoals een werkmap voor deelnemers en video’s en powerpointpresentaties als leidraad voor bijeenkomsten. Een video over de interventie kunt u vinden op YouTube via de volgende link; www.youtube.com/watch;

 

De aanpak bestaat uit een evaluatie, eventuele revisie en bekrachtiging van het beleid van de organisatie gericht op function focused care (bewegingsgerichte zorg), een check van de omgeving (op faciliterende en belemmerende factoren voor fysieke en functionele activiteit), een uitgebreid scholingsprogramma van 7 bijeenkomsten inclusief goal-setting, en een coachings-component (motivation and mentoring) welke dient ter borging en praktijk-toepassing van het geleerde binnen de scholing. Het overgrote deel van het programma ZELF is identiek en toepasbaar in beide settingen. Bepaalde onderdelen van de generieke aanpak zijn context afhankelijk en blijven setting-specifiek. De pilot is afgerond medio 2021 en de evaluatie van ZELF heeft momenteel plaats.

 

Deel B

Deel B heeft als doelstelling het goed gebruik van verzorgend wassen in het verpleeghuis. Op beperkte schaal hebben observaties van V&V medewerkers bij het wassen plaats gevonden en is een vragenlijstonderzoek naar mogelijke barrières en faciliterende factoren afgerond. Aanvullend hebben korte interviews met V&V medewerkers plaats gevonden met betrekking tot de ervaringen met verzorgend wassen. Beoogd wordt een aangepaste implementatiestrategie te ontwikkelen. Aansluitend zal een re-implementatie op de deelnemende afdelingen uitgevoerd en geëvalueerd worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elke dag zijn verpleegkundigen en verzorgende bezig met het ondersteunen van de ADL zorg aan cliënten. Niet voor niets wordt deze zorg ook wel essentiële zorg genoemd. Het is immers de zorg die door de cliënten als meest belangrijk wordt ervaren. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere: hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen. Wanneer de zelfredzaamheid in het gedrang komt ervaren cliënten vaak grote gevolgen hiervan in hun dagelijkse leven. Dat geldt zeker voor de kwetsbare groep cliënten die langdurig van zorg afhankelijk zijn (thuis en in het verpleeghuis) en vaak op meerdere terreinen problemen ervaren.

 

In 2014 initieerde we het Basic Care Revisited (BCR) programma om meer wetenschappelijke kennis te generen over deze ADL activiteiten. De huidige projectaanvraag borduurt verder op het BCR programma en zet daarbij in op de meest belovende interventies en resultaten voortgekomen uit BCR. De aanvraag bestaat uit twee delen. Deel A betreft de verdere uitbreiding en evaluatie van een aanpak ter verbetering van zelfredzaamheid bij cliënten in de langdurige zorg (thuis en in het verpleeghuis), genaamd Function Focused Care. Deel B heeft als doelstelling de verdere en correcte implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis. In beide projecten, die bestaan uit diverse werkpakken, wordt verder geborduurd op de ervaring uit deze eerdere BCR (Tussen Weten en Doen) projecten.

 

Beide onderdelen dragen expliciet bij aan de onderbouwing van het verpleegkundig en verzorgend evidence based handelen in de dagelijkse praktijk. De opbrengsten van beide projecten ondersteunen de verpleegkundige en verzorgenden bij het verlenen van de juiste zorg op het juiste moment. Er worden diverse producten ontwikkeld die de verpleging en verzorging handvatten zullen bieden om ADL zorg te verlenen in de langdurige zorg. Daarom zal gedurende het gehele project uitwisseling van kennis en ervaringen plaatsvinden tussen onderzoekers, zorgverleners, cliënten/ mantelzorgers en de onderwijsinstellingen (waaronder het mbo en hbo-verpleegkunde).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website