Projectomschrijving

Mensen met een visuele beperking hebben vaker te maken met psychische/psychiatrische problemen dan mensen zonder deze beperking.

Doel

Het doel van dit project is om een protocol - een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) interventie – te ontwikkelen voor het behandelen van mensen met een visuele beperking en psychologische/psychiatrische problemen. Het protocol zorgt ervoor dat alle MBT-therapeuten in Nederland op dezelfde manier gaan werken. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiders van deze mensen om hun competenties te verbeteren en de kwaliteit van de begeleiding te vergroten.

Werkwijze

Er zal een protocol ontwikkeld worden voor een Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT). De nieuwe MBT interventie is gericht op het verbeteren van het vermogen van personen met een visuele beperking om te mentaliseren, dat wil zeggen: nadenken over wat je zelf en anderen denken, voelen of bedoelen. Daarmee zal de interventie ook gericht zijn op het verminderen van psychische problematiek, stress, eenzaamheid, problematisch gedrag, op het verhogen van de kwaliteit van leven en op het verbeteren van sociale relaties. Daarnaast zal er een Mentaliseren Bevorderende Begeleidingsrichtlijn en een cursusdraaiboek opgesteld worden ten behoeve van de verwanten en begeleiders van deze mensen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website