Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De uitvoering van het project is in januari 2019 van start gegaan onder de nieuwe naam: WAVE. Binnen het project zijn er 12 outsider-onderzoekers gestart in een traject rondom 1 hoofdpersoon met een ernstige/matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het jaar 2020 was vanwege corona bijzonder, ook 2021 is dat. De outsider-onderzoekers hebben in hun traject daar op gereflecteerd en nieuwe manieren gevonden van contacten onderhouden in hun trajecten.

De outsider-onderzoekers zullen deze zomer hun trajecten afronden. Gedurende het traject hebben zij hun bevindingen gedeeld in het team en met familie. De komende tijd zullen we verdere data verzamelen vanuit het perspectief van de outsider-onderzoeker zelf, van de andere outsider-onderzoekers op het traject van die outsider-onderzoeker en van insiders binnen dat traject. Daarnaast ook data over de situatie van de hoofdpersoon voor betrokkenheid van de outsider-onderzoeker en over aspecten in de bredere context van de trajecten.

 

Er zijn inmiddels 9 studenten van verschillende hogescholen afgestudeerd binnen WAVE. Momenteel zijn er 2 nieuwe studenten gestart en 3 aios AVG aan de casussen en outsider-onderzoekers gekoppeld. Daarnaast worden vanuit project WAVE gastlessen gegeven (HvA, HR, Windesheim, Erasmus Universiteit en Universiteit van Leiden).

 

Op de website van WAVE (https://www.projectwave.nl/) wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen binnen het project. De samenwerking met Platform EVB+ en KansPlus is ondersteunend in de verdere ontwikkeling van een brede, lerende samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Afgelopen periode is de aandacht uitgegaan naar wat het ‘nieuwe normaal’ met corona betekent in de trajecten van de outsider-onderzoekers en hoe weer andere/extra manieren van contact houden en kennis uitwisselen te creëren. Vanwege het grote verloop binnen de deelnemers aan het project heeft dit veel inzet gevraagd. Dit heeft inmiddels opgeleverd dat we de samenwerkingen binnen de trajecten, met name in de kernteams, verder hebben kunnen opbouwen. En we kunnen richten op hoe geleerde lessen te borgen in de praktijk.

Op de website heeft de blogfunctie de gesprekken tussen deelnemers uit verschillende trajecten van de outsider-onderzoekers verder op gang gebracht. Dit is naast de bijeenkomsten, die vanuit het project worden georganiseerd met als doel tot kennis delen te komen.

Binnen het onderwijs zijn er verschillende gastcolleges en workshops gegeven. Daarin konden we naar aanleiding van observaties van outsider-onderzoekers de studenten helpen te reflecteren op hoe zij zich persoon en professional ontwikkelen als professional. Het ging om workshop bij de AVG-opleiding (26-10-2021), Hogeschool Windesheim (2-12-2020) en Universiteit van Leiden (10-12-2020). Verder nemen we deel aan klankbord groepen in het werkveld, zoals de Inspiratie-bijdrage aan denktank OPaZ (15-01-2021).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afgelopen jaren is er veel kennis en kunde ontwikkeld in de begeleiding van mensen met een VB en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). Helaas blijkt deze kennis en kunde niet altijd toereikend waardoor zorgprofessionals dikwijls met hun handen in het haar zitten. Tevens is er vanaf de jaren ‘90 een ontwikkeling in de zorg gaande waarin veiligheid, transparantie, professionalisering en verantwoording prioriteit krijgen. Deze trend leidt ertoe dat een andersoortig, veelal impliciet instrumentarium (emoties, verbeelding, intuïtie, morele kennis) van professionals meer en meer op de achtergrond raakt, terwijl in de omgang met MVG juist deze kennis van grote waarde is. MVG wordt namelijk gezien als het gevolg van een interactie tussen de persoon en zijn omgeving; iemand wordt onvoldoende/te eenzijdig begrepen. In deze interactie spelen feiten, betekenissen, belangen, normen en waarden een grote rol in hoe het gedrag wordt geduid en er vervolgens naar wordt gehandeld. In deze aanvraag beschrijven wij hoe we met behulp van een nieuw en duurzaam samenwerkingsverband blijvend zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de zorg op een zodanige wijze te organiseren dat er geen/nauwelijks sprake is van een interactie met als gevolg MVG. De essentie van deze zoektocht is om voor de huidige zorgcontext relatief nieuwe bronnen en perspectieven aan te boren, met name gericht op het vergroten van ruimte voor het meer impliciete instrumentarium van professionals. Daartoe combineren we langdurig onderzoek in 14 casussen met een ‘lerende buitenring’, uitmondend in een lerende gemeenschap op basis van gedeelde kennis (‘Community of Practice’).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website