Projectomschrijving

De bestaande kennis over mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag is niet altijd genoeg om goed met deze mensen om te gaan. Het probleemgedrag gaat vaak niet weg, of er komt nieuw probleemgedrag. Wij denken dat er ook andere kennis nodig is: kennis die te maken heeft met ervaring en gevoel, en met wat je goed en fout vindt. Begeleiders kunnen die kennis nu niet altijd gebruiken. Omdat er bijvoorbeeld geen tijd voor is in de dagelijkse zorg. De dagelijkse zorg draait volgens ons te veel om regels en routine. Als dat niet verandert, kan het probleemgedrag ook niet veranderen.

Kijken door de ogen van 'buitenstaanders'

We willen proberen op andere manieren naar probleemgedrag te kijken. Daarvoor is de kennis van ‘outsiders’ (buitenstaanders) nodig. Met outsiders bedoelen we mensen van buiten de gehandicaptenzorg, met een heel andere deskundigheid. Mensen die creatief en gevoelig zijn, die ervaring hebben met gezag en structuur of mensen die ook moeten zoeken naar een plek in de maatschappij. Denk aan een kunstenaar of een (ex‐)militair. Voor outsiders is de zorg nog onbekend. Zij zijn er nog niet aan gewend en hebben veel vragen en twijfels. Die vragen en twijfels zijn belangrijk.

Nieuwe beelden van de gehandicaptenzorg maken 

We willen dat de outsiders kennis maken met de mensen om wie het gaat. En met hun zorgverleners en verwanten. Outsiders kunnen kritisch kijken naar wat er in de dagelijkse zorg gebeurt. We willen dat zij dit 2 jaar lang gaan doen. Zodat zij samen met de anderen nieuwe beelden over die zorg maken. Beelden die zo sterk zijn dat we daarmee kunnen proberen om de zorg te veranderen. En die we kunnen gebruiken op congressen, opleidingen en via sociale media. We betrekken hier ook studenten bij, de nieuwe zorgprofessionals. Zodat zij ook kunnen leren van wat er gebeurt tussen de outsiders en de insiders.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website