Projectomschrijving

Praktijkkwestie

Van professionals in de woonzorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en in de verpleeghuiszorg wordt verwacht dat zij eigen regie en participatie stimuleren en tegelijkertijd oog hebben voor kwetsbaarheid. Hierdoor ervaren zij dilemma’s. Cliënten en naasten kunnen ook last hebben van de manier waarop eigen regie vorm krijgt in de praktijk.

Werkwijze

Met het kwaliteitsinstrument ‘Als je het ons vraagt’ gaan professionals, cliënten en naasten in gesprek over deze dilemma’s en lasten en ontwerpen ze samen verbeteringen, zie ook de website.

Beoogde resultaten

Binnen dit project 1) maken we de methode geschikt voor de verpleeghuiszorg; 2) evalueren we de methode bij drie zorgaanbieders in de drie sectoren; 3) ontwikkelen we disseminatiemateriaal; 4) werken we aan inbedding in onderwijs voor toekomstige zorgprofessionals; 5) onderzoeken we de methode als casus voor inspraak (Wmcz), teamreflectie (kwaliteitskader VGN) en anders verantwoorden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website