Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is een samenwerkingsverband tussen 15 zorgorganisaties en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde / Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en bestaat sinds 2003. Het UKON is een krachtige infrastructuur die fungeert als een extramurale academische werkplaats ouderenzorg. De aangesloten zorgorganisaties zijn verspreid over vier provincies. Het doel van het UKON is het verbeteren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben door kennis te ontwikkelen (=onderzoek), deze kennis te delen en te vertalen in praktische producten voor deskundigheidsbevordering (=onderwijs en opleiding) en de kennis te implementeren in de zorgpraktijk (=modelpraktijk). Een UKON-bureau fungeert als drijvende kracht van het UKON. Financiering vindt plaats op basis van een contributiesysteem naar omvang van de WLZ-omzet van de samenwerkende organisaties. Elke drie jaar worden er beleidsplannen gemaakt en de samenwerkingsovereenkomst opnieuw getekend. Om de duurzame versterking van de infrastructuur van het UKON te realiseren worden in het komende jaar de volgende activiteiten uitgevoerd: (1) Het praktijkgerichte onderzoek wordt krachtig gestimuleerd door o.a. het aanstellen van science practitioners (2) de senior-onderzoeker staf wordt uitgebreid met mogelijk een hoogleraar ten einde het wervend vermogen en de wetenschappelijke output van het UKON te vergroten, (3) de samenwerking met opleidings- en onderwijsinstituten wordt geïntensiveerd, (4) de participatie van de cliënt wordt geborgd, (5) het wetenschappelijk onderzoek door verpleegkundigen en verzorgenden wordt krachtig gestimuleerd, (6) het onderling delen van kennis en leren van elkaar tussen de UKON-organisaties wordt vergroot, (7) de resultaten van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek worden meer zichtbaar en toegankelijk gemaakt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website