Projectomschrijving

Hoe ga je om met probleemgedrag van jonge mensen met dementie? Kun je depressie onder ouderen beter opsporen en behandelen? Wat doe je met ontremd gedrag van mensen met frontotemporale dementie? Dit zijn typische onderzoeksvragen waar het UKON aan werkt.

Zeven speerpunten voor de periode 2018-2023:

  • Meer praktijkgericht onderzoek met inzet van de Science Practitioner als schakel tussen praktijk en onderzoek;
  • Cliënten krijgen meer invloed op onderzoekthema’s en -plannen;
  • Versterken wetenschappelijke staf, meer vaste banen voor onderzoekers en daardoor meer langlopend onderzoek;
  • Meer samenwerken met opleidingen, mbo en hbo, zodat kennis zijn weg vindt naar de praktijk;
  • Nieuwe onderzoekslijn Verpleging & Verzorging;
  • Praktische adviezen aan zorgmedewerkers vanuit onderzoek;
  • Meer tijd en aandacht voor implementatie van kennis in de praktijk.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website