Projectomschrijving

Kennis maken, delen en toepassen is voor het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) een belangrijk doel. Hiervoor is een multidisciplinaire infrastructuur ontwikkeld waarin zorgprofessionals en wetenschappers samenwerken.

Samenwerkingspartners

Het UNC-ZH bestaat uit 10 zorginstellingen en het LUMC in Leiden. Met wetenschappelijk bewijs stellen wij kwetsbare ouderen, hun naasten en zorgverleners in staat keuzes te maken over de inrichting van goede en persoonsgerichte zorg binnen zorginstellingen.

Thema's

Onze focus in wetenschappelijk onderzoek ligt op de thema’s ‘geriatrische revalidatie’, ‘kwaliteit van leven bij dementie’ en ‘palliatieve zorg’. Zorginhoudelijke praktijkproblemen staan centraal. Cliënten en naasten worden actief betrokken bij de thema’s.

Aanpak

Om onze missie te doen slagen wordt in de komende jaren onze infrastructuur versterkt en geborgd, waardoor we slagvaardiger worden. Door samenwerking met (inter)nationale partners komt de ontwikkelde kennis beschikbaar voor de hele sector.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website