Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is een structurele samenwerking tussen 7 zorgorganisaties (Meandergroep, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Mosae Zorggroep en Vivantes), Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. De missie van de AWO-ZL is met wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit de zorg, de kwaliteit van leven van ouderen en de kwaliteit van medewerkers en hun werk in de langdurige ouderenzorg. Om dit te bereiken omvat de AWO-ZL een multidisciplinaire wetenschappelijke staf en wordt gewerkt met linking-pins; senior medewerkers met duo-aanstellingen bij universiteit, hogeschool en zorgorganisaties.

 

De werkzaamheden van de AWO-ZL zijn sinds het ontstaan bijna 20 jaar geleden, zeer succesvol te noemen. In de eerste plaats is wetenschappelijk onderzoek naar zorg voor kwetsbare ouderen (thuis en in het verpleeghuis) sterk toegenomen in een universitaire omgeving en maatschappij waar financiering en uitvoering van medisch specialistisch en technologisch wetenschappelijk onderzoek op de voorgrond staat. Ten tweede is de impact van het onderzoek van de AWO-ZL op de zorg evident. Bewoners en hun naasten profiteren van de opbrengsten doordat het werk van zorgprofessionals en het zorgbeleid worden aangepast aan de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Het betreft onderzoek naar onderwerpen die zorgvragers en zorgprofessionals agenderen en waaraan zij samen met onderzoekers en docenten aan werken. De resultaten worden verspreid binnen de AWO-ZL, maar ook naar zorgorganisaties en andere betrokkenen die niet direct aan de werkplaats deelnemen.

 

Om de slagkracht van de AWO-ZL uit te breiden is een versterking van de infrastructuur noodzakelijk, zowel bij de universiteit (o.a. door meer wetenschappelijke staf) als in zorgorganisaties (door o.a. vrijstellen van zorgprofessionals voor onderzoek en innovatie taken). Wetenschappelijke staf en zorgprofessionals gaan gezamenlijk werken op het snijvlak van wetenschap en praktijk en dragen zorg voor het genereren en implementeren van kennis en uitvoer van wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd is een ondersteuningsstructuur nodig voor de borging van het netwerk. Deze structuur helpt opgeleverde kennis betekenisvol te bundelen en over te dragen naar de zorgpraktijk, beleid en onderwijs.

 

Het ministerie van VWS heeft hiervoor structurele middelen beschikbaar gesteld die van €400.000 in 2017 gefaseerd oplopen naar jaarlijks €700.000 vanaf 2020. Het is de doelstelling van de AWO-ZL om met deze middelen haar structurele universitaire onderzoeksformatie in 2020 te hebben verdubbeld (van 4.0 naar 8.0 Fte) en om de formatie voor linking-pins meer dan te hebben verdubbeld (van 1.4 naar 3.5 Fte). Daarnaast zal een deel van de middelen worden gebruikt voor onder andere de coördinatie van en (wetenschaps)communicatie over activiteiten van de AWO-ZL. Vanaf de start van de financiering in 2017 zal in fases worden toegewerkt naar bovengenoemde doelstelling. Voor het eerste jaar, van 1 oktober 2017 – 1 oktober 2018, zal gestart worden met het uitbreiden van het management team, de linking-pins in tandems en onderzoekers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website