Projectomschrijving

In de regio ZuidWest Brabant heeft een groot aantal partijen de visie “grip op kwetsbaarheid” onderschreven. Daarin staat dat de burger in staat wordt gesteld zoveel mogelijk zelf te doen met en in zijn directe omgeving. Het gezamenlijke doel is het uitstellen/voorkomen van (zwaardere) zorg en ondersteuning.

Plan van aanpak

Dit subsidiejaar is bedoeld om met elkaar een gezamenlijke agenda te vullen met als doel meer grip op kwetsbaarheid, projecten beter op elkaar afstemmen en nieuwe projecten gericht op het langer thuis laten wonen van burgers opstarten. Daarnaast is het gericht op meer gezonde levensjaren. Bijvoorbeeld door vroegtijdig informatie te geven, te adviseren en te begeleiden, maar ook door EHealth te gebruiken en de onderlinge digitale- en fysieke communicatie te verbeteren. De burger en (eventueel) zijn mantelzorger komen dan eerder in beeld als sprake is van kwetsbaarheid.
Deelnemers zijn: patiënten- en ouderenbonden, huisartsenzorggroep, welzijnsaanbieder, thuiszorg, ouderenzorgorganisaties, ziekenhuis, GGD, gemeentes, zorgverzekeraar en zorgkantoor.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website