Projectomschrijving

Vraagstuk

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en ondersteuning aan mensen met dementie en hun naaste wordt van steeds groter belang. De Sociale Benadering Dementie (SBD) heeft tot doel de zorg en ondersteuning zodanig te organiseren dat deze past bij de leefwereld van mensen met dementie. De benadering stelt de sociale, psychologische en existentiële behoeften van mensen met dementie centraal. SBD-teams, bestaand uit formele professionals en burgers uit de community, begeleiden mensen met dementie en hun naaste. De SBD is een nieuwe benadering die om een omslag vraagt in de integratie van zorg binnen de grenzen van ons zorgstelsel.

Onderzoek en uitkomsten

Momenteel wordt in vier gemeenten geëxperimenteerd met de SBD. Het onderzoek evalueert deze pilots met als doel antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Effectiviteit: Wat is het effect van de SBD voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun naasten, vrijwilligers en formele zorgverleners en hoe kosteneffectiviteit is de benadering?
  2. Bevorderende en belemmerende factoren: Hoe organiseert men zorg volgens de SBD en wat zijn daarbij succesfactoren en belemmeringen?
  3. Schaalbaarheid: Hoe kan de SBD worden doorontwikkeld en opgeschaald, rekening houdend met de huidige bekostigingssystematiek, inrichting van ons zorgstelsel en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website