Projectomschrijving

In Nederland wordt kortdurende intensieve zorg en behandeling geleverd binnen de geriatrische revalidatie en het eerstelijnsverblijf. Voor deze zorgvormen is behoefte aan kwaliteitsstandaarden: beschrijvingen van wat goede zorg is volgens alle partijen in de sector. Kwaliteitsstandaarden ondersteunen zorgverleners en zorgorganisaties bij het leveren van zorg en behandeling aan hun cliënten, en maken deze zorgverlening inzichtelijk.

Het doel van dit project is het opstellen van een agenda voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden: Welke standaarden zijn er nodig? Welke moeten er het eerst worden ontwikkeld? En welke nodige kennis ontbreekt? Voor de beantwoording van deze vragen doen we literatuuronderzoek en organiseren we bijeenkomsten voor belanghebbenden en betrokkenen zoals zorgverleners en cliënten.

Uitvoerder van dit project is het Consortium Geriatrische Revalidatie, een samenwerking tussen ActiZ, Verenso en onderzoekers van Amsterdam UMC, LUMC, MUMC en Universiteit Tilburg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website