Projectomschrijving

TAO: stimuleert ouderen hun kennis en expertise online in te zetten

Steeds meer sociale interacties vinden online plaats. Kennis en expertise lenen zich goed voor online uitwisseling en samenwerking, denk aan Wikipedia. De input van 50-plussers is daarbij van meerwaarde. Maar juist deze groep maakt nog relatief weinig gebruik van de mogelijkheden. Daardoor blijven hun kennis en competenties online te veel buiten beeld.

Hoe het werkt

TAO werkt aan effectieve aanpakken die ouderen aanmoedigen deel te nemen aan online communities. Bijvoorbeeld door het aanpassen van gebruikersinterfaces en functionaliteiten aan de specifieke behoeften van ouderen. TAO heeft in verschillende landen workshops en trainingen georganiseerd om senioren en hun organisaties te laten kennismaken met de mogelijkheden van het Web 2.0, sociale media en online communities. Ook zijn er cursussen Wikipedia voor senioren opgezet. Plus workshops voor seniorenorganisaties over businessmodellen, marketing en vrijwilligersmanagement.

Wat het oplevert

Door het gebruik van online samenwerkingsprojecten door ouderen te stimuleren, wordt een enorm reservoir aan kennis en ervaring aangeboord en beter benut. Alle bevindingen zijn verzameld in het TAO Handbook. Dit handboek, in de vorm van een wiki, integreert een virtuele ‘community of practice’. Zo wordt het mogelijk om voortdurend internationale ervaringen te verzamelen, te verspreiden en uit te wisselen. Daarnaast heeft het project businessmodellen ontwikkeld waarmee organisaties hun online activiteiten op een duurzame wijze kunnen beheren.

Voor wie

Voor 50plussers die graag hun kennis en expertise online delen. En voor ouderenorganisaties en online communities die daar meer gebruik van willen maken.

Achtergrond

TAO staat voor Third Age Online en verwijst naar het Chinese begrip voor ‘manier’ of ‘methode’.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website