Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond en doel

Door de toenemende vergrijzing en de toenemende zorg voor dementerende bejaarden, is het in de nabije toekomst steeds minder goed mogelijk en steeds duurder om passende zorg en verzorging op maat aan te bieden. Zorg op afstand wordt daarom steeds belangrijker, maar vereist, in combinatie met de wens van veel senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, technische oplossingen om dit in de praktijk mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen vormen de belangrijkste aanleiding voor Personal Protection and Caring System (2PCS), dat tot doel heeft de mobiliteit van senioren te verbeteren, hun gevoel van veiligheid te vergroten en hun makkelijker en beter toegang tot informatie te verschaffen. Zo kunnen senioren meer en langer onafhankelijk blijven wonen, en zich blijven mengen in sociale activiteiten.

 

2PCS functionaliteiten

2PCS biedt één oplossing voor zowel verzorgingstehuizen en thuiszorginstanties en voor de mantelzorg. De 2PCS oplossing bestaat uit een geavanceerd apparaat in de vorm van een horloge, dat om de pols wordt gedragen door de zogenaamde primaire gebruiker, bijv. de bejaarde. Het horloge bevat een alarmfunctie, een spreek-luister verbinding, GPS, GSM/UMTS, valsensoren, zowel een actieve als passieve RFID chip en nog een aantal componenten. Het horloge stelt de primaire gebruiker in staat een melding aan een alarm centrale af te geven in geval van nood. De alarmcentrale kan via GPS en RFID technologie in het 2PCS horloge de locatie van de primaire gebruiker vaststellen, en dan wel met de gebruiker, dan wel met een zorgverlener contact opnemen.

Ook passieve triggers zoals valdetectie en Geofencing kunnen alerts genereren waar een zorgverlener (al dan niet via een alarmcentrale) op kan reageren. Ook stelt het horloge de zorgverlener in staat om een aantal keer per dag naar de gesteldheid van de gebruiker te vragen, de gebruiker kan dan middels het horloge aangeven hoe hij/zij zich voelt. Daarnaast zijn er basis functionaliteiten verwerkt in het horloge, zoals een klok, zaklamp, een bel menu waarin 3 vast nummers kunnen worden opgeslagen en vliegtuigmodus.

De communicatie met het 2PCS horloge verloopt via de 2PCS web applicatie waar specifieke routines, de gegevens van eerste- en tweedelijns zorgverleners en naaste familie leden in onderhouden worden. Deze applicatie kan geïntegreerd worden met bestaande zorgsystemen en systemen van alarm centrales. Het horloge kan ook standalone functioneren, dan wordt de 2PCS applicatie door de secundaire gebruikers (verzorgers) onderhouden. Ook andere mobiele alarmsystemen dan het 2PCS horloge kunnen worden aangesloten op de 2PCS web applicatie.

 

De toekomst

Gedurende het project zijn er uitgebreide analyses en onderzoeken uitgevoerd naar de eisen en wensen van zowel de primaire- als de secundaire eindgebruiker. Deze uitkomsten zijn meegenomen bij het ontwerp en de ontwikkeling van de hard- en software. Het 2PCS product heeft in praktijktests bij verschillende zorginstellingen bewezen goed te functioneren en in alle behoeften te voorzien, zoals die vooraf gedefinieerd in nauw overleg met een groot aantal primaire gebruikers en (mantel en institutionele) zorgverleners. Gezien het grote potentieel van 2PCS richten vier consortium partners nu een firma op om 2PCS door te ontwikkelen en Europees te vermarkten. Een aantal firma’s waaronder Mieloo & Alexander zullen het product in hun portfolio opnemen, naar verwachting komt 2PCS begin 2015 op grote schaal beschikbaar.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten en/of eindproducten die zijn behaald en verwacht te worden behaald na de projectfase zijn als volgt:

 

1) De eisen en wensen van vooral primaire, maar ook secundaire gebruikers zijn onderzocht en in kaart gebracht. Door middel van grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn deze gebruikers betrokken bij het vaststellen van vereisten om de 2PCS oplossing zo succesvol mogelijk te maken. Beide onderzoeken hebben plaatsgevonden in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië en Nederland, waarvan in Nederland alleen kwantitatieve onderzoek heeft plaatsgevonden.

 

2) Marktsegmenten een passende oplossing bieden door middel van de verschillende 2PCS edities. De marktsegmenten die als doelgroep worden gehanteerd bij het eerst betreden van de markt:

- Verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg (VVT)

- Mantelzorg en volwassen kinderen van bejaarden

- Sportbeoefenaars, zoals bergbeklimmers en hardlopers (bij het betreden van de markt, zal deze doelgroep geen prioriteit hebben)

 

3) Een overzicht van de bestaande softwarepakketten in de zorg tezamen met de vastgestelde vereisten om de 2PCS oplossing te kunnen integreren met de bestaande softwarepakketten. Hieruit komt een top 3-5 van softwarepakketten naar voren die bij elkaar het grootste marktaandeel in de Nederlandse markt hebben. Mieloo & Alexander heeft eenzelfde analyse gecoördineerd, welke uitgevoerd is door de overige partnerlanden. Daarnaast is een overzicht opgesteld van de alarmservers op de Europese markt.

 

4) Een definitie van de recht geldende organisatie om 2PCS te kunnen commercialiseren.

 

5) Een rapport waarin alle verrichte disseminatie en communicatie activiteiten zijn uitgevoerd gedurende het project. Hierin is een duidelijke spreiding zichtbaar over de activiteiten in verschillende Europese landen.

 

6) 2PCS product standaardisatie rapport waarin zowel de hardware componenten en functionaliteiten, als de software functionaliteiten op de het horloge als het software pakket beschreven staan. Daarnaast is een lijst met de technische specificaties opgenomen in het rapport.

 

7) Een marketing- en ondernemingsplan is aan het einde van de looptijd van het project opgeleverd, ter voorbereiding op het lanceren van 2PCS op de markt. Ook hebben deze plannen ten doel om het consortium te assisteren met de lancering en geïnteresseerden gemakkelijk inzicht te geven in 2PCS en de behaalde resultaten.

 

8) Het belangrijkste behaalde resultaat is het feit dat 4 project partners de intentie hebben om verder te gaan met het project en een wettelijk rechtspersoon zullen opstarten ter voorbereiding op de marktlancering, o.a. op basis van het geloof dat de in het project ontwikkelde oplossing een enorm marktpotentieel heeft (gebleken uit de vraag tijdens het AAL forum in Zweden). Daarnaast hebben de potentiele implementatiepartners Mieloo & Alexander, FawoCom en Villa Melitta voor respectievelijk de markten Benelux en west Duitsland, Oostenrijk en Italië aangegeven open te staan op de markt te betreden met het 2PCS concept in het aankomende jaar (2014-2015).

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Door de toenemende vergrijzing, en de toenemende zorg voor dementerende bejaarden is het in de nabije toekomst steeds minder goed mogelijk en steeds duurder om passende zorg en verzorging op maat aan te bieden. Zorg op afstand wordt daarom steeds belangrijker, maar vereist, in combinatie met de wens van veel senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, technische oplossingen om dit in de praktijk mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen vormen de belangrijkste aanleiding voor Personal Protection and Caring System, dat tot doel heeft de mobiliteit van senioren te verbeteren, hun gevoel van veiligheid te vergroten en hun makkelijker en beter toegang tot informatie te verschaffen. Zo kunnen senioren meer en langer onafhankelijk blijven wonen, en zich blijven mengen in sociale activiteiten. 2PCS biedt één oplossing voor zowel verzorgingstehuizen en thuiszorginstanties en voor de mantelzorg.

De 2PCS oplossing bestaat uit een geavanceerd apparaat in de vorm van een horloge, dat om de pols wordt gedragen door de zogenaamde primaire gebruiker, bijv. de bejaarde. Het horloge bevat een alarmfunctie, GPS, GSM/UMTS, valsensoren, hartritme sensoren, RFID readers en nog een aantal componenten. Het horloge stelt de primaire gebruiker in staat een melding aan een alarm centrale af te geven in geval van nood. De alarmcentrale kan via GPS en RFID technologie in het 2PCS horloge de locatie van de primaire gebruiker vaststellen, en dan wel met de gebruiker, dan wel met een zorgverlener contact opnemen. Ook passieve triggers zoals valdetectie en hartritme kunnen alerts genereren waar een zorgverlener (al dan niet via een alarmcentrale) op kan reageren.

De communicatie met het 2PCS horloge verloopt via de 2PCS webapplicatie waar specifieke routines, de gegevens van eerste- en tweedelijns zorgverleners en naaste familie leden in onderhouden worden. Deze applicatie kan geïntegreerd worden met bestaande zorgsystemen en systemen van alarm centrales, of stand-alone functioneren en wordt door de secundaire gebruikers (verzorgers) onderhouden. Ook andere mobiele alarmsystemen kunnen worden aangesloten op de 2PCS webapplicatie.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten en/of eindproducten die zijn behaald en verwacht te worden behaald zijn als volgt:

• De eisen en wensen van vooral primaire, maar ook secundaire gebruikers zijn onderzocht en in kaart gebracht. Door middel van grootschalig kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn deze gebruikers betrokken bij het vaststellen van vereisten om de 2PCS oplossing zo succesvol mogelijk te maken.

• Marktsegmenten een passende oplossing bieden door middel van de verschillende 2PCS edities. De marktsegmenten die als doelgroep worden gezien:

o Verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg (VVT)

o Mantelzorg en volwassen kinderen van bejaarden

o Sportbeoefenaars, zoals bergbeklimmers en hardlopers

• Een onderzoek naar de bestaande softwarepakketten in de zorg wat van belang is om in te kunnen schatten wat de vereisten zijn om de 2PCS oplossing te kunnen integreren met de bestaande softwarepakketten. Eindresultaat van dit onderzoek is een top 3-5 van softwarepakketten die bij elkaar het grootste marktaandeel in de Nederlandse markt hebben.

• Volgend op het onderzoek naar bestaande softwarepakketten, wordt vastgesteld wat de vereisten zijn per softwarepakket om deze te kunnen integreren met 2PCS per marktsegment.

• Een marketing en ondernemingsplan wordt aan het einde van de looptijd van het project opgeleverd, ter voorbereiding op het lanceren van 2PCS op de markt. Ook hebben deze plannen ten doel om het consortium voor te bereiden op de lancering en geïnteresseerden te gemakkelijk inzicht te geven in 2PCS.

• Een definitie van de recht geldende organisatie om 2PCS te kunnen commercialiseren.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting Personal Protection and Caring System(2PCS)

Periode:

01-06-2011 - 30-04-2013(24 maanden)

Consortium:

1. University of Innsbruck(Coordinator)(UIBK), Research & Technical Development, Oostenrijk

2. Tertianum Stiftung(TERS), Research & Technical Development, Zwitserland

3. European Academy of Bozen/Bolzanom(EURAC), Research & Technical Development, Italie

4. Curena AG(CURE), Small & Medium Enterprises(eindgebruiker), Zwitserland

5 . Humanocare GmbH(HUMAN), Small & Medium Enterprises(eindgebruiker), Oostenrijk

6. Mieloo & Alexander B.V.(M&A), Small & Medium Enterprises, Nederland

7. Odenwälder Kunststoffwerke Gehäusysteme GmbH(OKW), Small & Medium Enterprises, Duitsland

8. RF-Embedded GmbH(RFE), Small & Medium Enterprises, Duitsland

9 Privatklinik Villa Melitta - Casa Di Cura(VILLA), Small & Medium Enterprises(eindgebruiker), Italie

Doel:

De mainfocus van het consortium is het oplossen van het verlies van mobiliteit van ouderen veroorzaakt door subjektieve en objektieve onzekerheden c.q. angsten. Te denken valt aan gevaar voor vallen, het alleen zijn in benarde situtaties en afhankelijheid. Maar ook zeker dessorientatie, ontbreken van relevante locale informatie en het afnemen of ontbreken van communicatievaardigheden. Een oplossing van deze onzekerheden zal dan ook direct invloed hebben op de gevolgen van deze onzekerheden. Een mindere mate van mobiliteit heeft minder sociale interactie, activeiten, zelfverzekerdheid, wilskracht en minder tot geen zelfstandige deelname aan de maatschappij tot gevolg. Tot de targetgroep worden gerekend:

- Ouderen met de physieke capaciteit om mobiel en actief te zijn;

- Ouderen met een afname van cognitieve capaciteiten, echter fit genoeg om en de wil te lopen;

De targetgroep zal middels een innovatief persoonlijk protectie- en zorginstrument - uniek en horloge-achtig - wel of niet voorzien van een indoor-antenne infrastructuur met inteligentie en locatieregistratie c .q. tracking - de mogelijkheid krijgen om meer, maar zeker ook langer zelfstandig te zijn. Een integratieplatform, hoge gebruiksvriendijkheid en diverse additionele service-mogelijkheden zullen deze zelfstandigheid alleen maar verhogen. Angsten en onzekerheden zullen middels dit device worden omgezet naar een hoger veiligheidgevoel, persoonlijke onafhankelijkheid en mobiliteit.

Het innovatieve karakter van het consortium kenmerkt zich dan ook door een unieke combinatie van vernieuwende technieken op het gebied van integratie van inschakeling van hulpdiensten, embedded technologies, intelligente energievoorziening, GSM/GPRS, GPS, active & passive RF, valdetectie, hartritmesensoren, draadloos opladen, microfoon, speakers, LED en display.

De modulaire opties van het instrument geven de mogelijkheid de gebruikersopties voor de eindgebruiker juist op deze eindgebruiker aan te passen. Dit resulteert in een mogelijke verbreding van de target-groep. Te denken valt aan zorgbehoevenden, sporters, etc. Actieve personen in het algemeen maken veel gebruik van mobiele hulp-, informatiediensten en concierge services. Hierdoor wordt het gebruik van het instrument naar verwachting bij een breder - zowel primaire als secundaire eindgebruikers - publiek geaccepteerd. Uitgangspunt van deze stellingname is afkomstig van een Oostenrijkse studie naar de toepasbaarheid hiervan "Hybride Kommunikationstechnologieen im Betreuungswesen". Bij dit onderzoek zijn reeds een drietal leden uit het consortium- te weten HUMAN, UIBK en RFE - betrokken. Het consortium is derhalve dan ook zó gekozen zodat betrokkenheid van zowel de primaire als de secundaire eindgebruikers is gegarandeerd gedurende de gehele cyclus.

Naar verwachting van het consortium en de begroting - 201,5 mandagen verspreid over 24 maanden - zal dan ook de time-to-market van het product, 1 tot 1,5 jaar zijn na afloop van het Ambien Assisted Living Project.

Verdeling project in Workpackages

Workpackage 1: Proceseisen, juridische afdekking en initiele technische specificaties;

Tijdslijn: Maand 1 t/m maand 6

Begrote mandagen M&A: 0

Rol M&A: Geen

De re

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website