Projectomschrijving

OAS: maakt thuiswonende ouderen sociaal actief in de wijk

Een wijksteunpunt geeft een buurt een positieve impuls; de onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe, vooral voor ouderen. Ouderen die (alleen) thuis wonen zijn vaak sociaal minder actief, waardoor vereenzaming dreigt. Door het ontmoeten van andere mensen blijven ze onderdeel van de samenleving.

Hoe het werkt

In dit project wordt de bestaande OAS-app van zorgorganisatie Orbis(nu Zuyderland) aangepast voor thuiswonende ouderen, aansluitend bij de transitie in de zorg van intramuraal naar meer extramuraal. Via de app krijgen ouderen uitnodigingen voor activiteiten, waarbij zij andere ouderen kunnen ontmoeten. Ook kunnen ouderen zelf activiteiten organiseren en hiervoor vrienden uitnodigen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van het wijksteunpunt. Via OAS nemen zij kennis van de activiteiten die daar plaatsvinden en kunnen zij zich direct aanmelden. De app stuurt ze tijdig een herinnering.

Wat het oplevert

De OAS-app was al beschikbaar voor een intramurale setting. Nu kunnen ook thuiswonende ouderen geprikkeld worden om langer sociaal actief te blijven. Dit heeft een positief effect op hun gezondheid en welzijn, waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat ondersteunt de beweging naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en een betere samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Bij een succesvolle implementatie in wijksteunpunten, kan de toepassing eenvoudig worden opgeschaald naar andere settings.

Voor wie

Voor (alleenstaande) thuiswonende ouderen die sociaal actief willen blijven en zo eenzaamheid willen voorkomen.

Achtergrond

OAS staat voor ‘Orbis Actief Social community network’. OAS is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie Impuls) in vervolg op het AAL-project Co-Living.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website