Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het IMAGO project heeft als doel om een nieuw mobiliteit begeleiding systeem voor met name blinden en slechtzienden, waarvan het merendeel ouder is dan 55 jaar te ontwikkelen en te valideren. Binnen IMAGO wordt een technologie ontwikkeld waarbij met behulp van 2 dimensionele foto’s uiteindelijk een 3 dimensionaal beeld wordt gebouwd van een fysieke omgeving. Specifieke IMAGO algoritmes maken het mogelijk in dit virtuele 3D model posities te bepalen met een hoge graad van nauwkeurigheid zonder dat hierbij sprake is van satellietondersteuning. Door nu nieuwe opnames te maken en deze zeer snel te vergelijken met het 3D model is het mogelijk een positie te bepalen en van hieruit te navigeren om een door de gebruiker gewenste route te volgen. De navigatie instructies worden hierbij tactiel gecommuniceerd naar de gebruiker met een beperking. De IMAGO oplossingen worden samen met eindgebruikers ontwikkeld en getest.

Het IMAGO project is een samenwerking tussen eindgebruikers organisaties in Nederland en België, de RWTH in Aken en Nederlandse SME bedrijven welke op hun terrein marktleiders zijn in algoritme ontwikkeling en toepassing, het ontwikkelen van robuuste infrastructuur voor dagelijks gebruik door onder andere blinden, slechtzienden en ouderen en snelle data opslag en data vinden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de rapportage periode zijn in het IMAGO project de volgende resultaten geboekt:

Aan het IMAGO Image recording device (een app op een Iphone) zijn verbeteringen doorgevoerd waardoor nu meer sensor data (snelheid, kompas, gyroscope) en meta data (lichtsterkte, vochtigheid, temperatuur) zijn toegevoegd aan de opnamen. Met het IMAGO image recording device zijn nu 17 referentieroutes vastgelegd. Vergelijkingen van prestaties tussen IMAGO techniek en satelliet navigatie is nu mogelijk. De IMAGO database is en wordt aangepast om met de toegenomen hoeveelheid informatie nog steeds de gewenst reactiesnelheid te leveren.

Het IMAGO team heeft nu software module gemaakt waardoor het mogelijk is om vanuit 2D fotos te komen tot een 3D model waarmee een positionering kwaliteit wordt bereikt welke beter is dan die van een smartphone. De navigatiesoftware is ook opgeleverd en deze twee modules zijn geïntegreerd. Eerste testen met het kernsysteem zijn nu mogelijk en worden uitgevoerd.

Samen met de eindgebruikers organisaties in het IMAGO consortium is en wordt gekeken naar de werking van de testsystemen en wordt gekeken naar de toepasbaarheid van de ontwikkelde oplossing van flankerende functies als het herkennen van obstakels en gevaarlijke situaties voor de doelgroep.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Europe 0.9 Million people are blind and 12 Million are visually impaired. Global the numbers are over 160 million. Over 60% of the blind and visual impaired in Europe are now 60 years of age or older. The WHO expects further growth of 30-50% within next 10-15 years related to aging and diabetes. Despite all new technologies mobility for visually impaired still relies on remembering routes and using a long cane. Travelling outside a limited comfort

zone requires help from others. Unnecessary economic and civil isolation is a consequence.

High accuracy mobility is a clear unmet need. Today satellite receivers have the size of a coin. However high accuracy positioning is still lacking due to quality and availability of satellite signals. The future of satellite navigation offers no solution in for the next decades. The

IMAGO project will deliver a new positioning method. Based on 2D movie processing a new positioning method will fill the satellite gap for pedestrian navigation. This method will be based on video processing, comparing pre-walked and geo-tagged route movie frames to the current recorded scene. An image-based positioning and navigation system will be implemented at the functional prototype level and validated with users. The IMAGO consortium connects

partners with specific technological and application domain knowledge. Users from the Netherlands, Germany and Belgium will be involved in the IMAGO project. Users will validate

the systems during the various stages of development. The consortium has a strong knowledge and expertise potential by including partners like I-Cane Social Technology, Mediafiler, RWTH Aachen and Applied Biomedical Systems. Results of the IMAGO project will be implemented in the new I-Cane systems which will deliver independent mobility (in- and outdoor) for visually impaired. The IMAGO insights will also be transferred and applied in other assistive technology for the growing aging population.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website