Projectomschrijving

eCare@home: maakt zorg voor ouderen met stemmingsstoornissen doelmatiger

Het tijdig intensiveren van zorg voor een oudere met terugkerende stemmingsproblematiek steunt op 2 principes:

  • het bevorderen van zelfredzaamheid én
  • monitoring van de situatie door GGz-hulpverleners

De balans tussen deze 2 uitgangspunten kan beter. Bijvoorbeeld met behulp van moderne communicatiemiddelen voor thuiswonende patiënten.

Hoe het werkt

Het project eCare@Home ondersteunt oudere patiënten, betrokkenen en hulpverleners via websites en mobiele toepassingen. Het idee is de oudere thuis zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’. De oudere krijgt een gebruiksvriendelijke tabletcomputer in huis, met toepassingen gericht op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. De tablet wordt daarnaast gebruikt voor online contact tussen patiënt, diens naasten en hulpverleners. Ook zet eCare@home in op het bevorderen van sociale contacten en lichamelijke beweging.

Wat het oplevert

Door het patiënten eenvoudiger te maken desnoods om meer zorg te vragen en hen directer te adviseren, kan de doelmatigheid van de behandeling en zorg worden vergroot. Het zelfmanagement van patiënten in het omgaan met terugkerende stemmingsproblematiek wordt beter. Ook faciliteert het systeem de coördinatie van zorg, zodat er een betere afstemming ontstaat tussen zorgbehoefte en zorggebruik; meer waar nodig en minder waar dat kan. Zowel behandelaars als naasten kunnen eerder ingrijpen als het mis dreigt te lopen.

Voor wie

Voor ouderen met stemmingsstoornissen, hun naasten, en hun hulpverleners in de geestelijke gezodnheidszorg (GGz).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website